Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

Rezultatele pentru runda 1 de confirmări

Candidații declarați admiși trebuie să confirme locul prin depunerea la dosar a dovezii de plată a taxei de confirmare (100 lei) și a actelor lipsă. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul vor fi eliminați din concurs.

Calendar admitere septembrie 2016 -licență
5-9 septembrie 2016- Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor *
12.09.2016 Concurs de admitere
13.09.2016 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
13.09.2016 – 16.09.2016 orar 10.00 -13.00 Confirmarea admisilor

*înscrierile se fac la sediul Centrului ID/IFR și de e-Learning (CEL) -Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
(in incinta Bibliotecii Centrale a Universitatii Politehnica Timisoara, intrarea dinspre Electro – lângă bariere)

Numărul de locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2015
Domeniu de licență (tip,durata,limba) Nr. locuri Tip concurs
Fara taxa Cu taxa
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (inv. la distanta, 4 ani) Româna 0 22 Concurs de dosare

 

Formula de calcul a mediei de admitere:

 • b = media la bacalaureat

În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/ . – Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

– Acte necesare pentru înscriere la Secțiunea 10 (ETC ): Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (4 ani Învățământ la distanta)

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul – etaj 2, corpul B, sala B201) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.
 • taxa de echivalare: 150 lei – la confirmare, în cazul în care se candidatul cere echivalarea unor studii efectuate.

Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rezultate finale ale concursului de admitere – sesiunea iulie 2016

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, concurs examen, domeniile CTI, IS, IETc

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, candidati olimpici

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, candidati romani de pretutindeni

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, candidați de etnie rroma

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, candidati studenti

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, candidati licențiați

Comisia 6 de admitere: AC & ETC, candidati respinși

 

Comisia 10 de admitere: AC & ETC, concurs de dosare, domeniile INFO (zi si ID) si IETc (ID)

Comisia 10 de admitere: AC & ETC, candidati olimpici

Comisia 10 de admitere: AC & ETC, candidati romani de pretutindeni

Comisia 10 de admitere: AC & ETC, candidati studenti

Comisia 10 de admitere: AC & ETC, candidati licențiați

Comisia 10 de admitere: AC & ETC, candidati respinși

 

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență la Secțiunea 6L

Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă.

Program Confirmări

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 27 iulie 2016, ora 10:00
 • Perioada 27 iulie ora 10 – 28 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare și depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL. Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în rundele 2 și 3 fără a fi nevoie să reconfirme. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 29 iulie 2016, ora 10:00
 • Perioada 29 iulie ora 10 – 30 iulie ora 12 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor, runda 3: 30 iulie 2016, ora 16:00
 • Intervalul orar 16:00 – 18:00 din data de 30 iulie reprezintă RUNDA 3 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2016, ora 20:00
Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2016-2017
Domeniul de licență (tip,durata,limba) Nr. locuri fără taxă Nr. locuri cu taxă Tip concurs
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba română (învățământ de zi, 4 ani) 240 60 Concurs cu probă scrisă de verificare (Matematică)
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba engleză (învățământ de zi, 4 ani) 55 5 Concurs cu probă scrisă de verificare (Matematică)
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale* – limba română (învățământ la distanta – ID, 4 ani) 0 50 Concurs de dosare

* Pentru forma de studii învățământ la distanță (ID) înscrierile se fac în perioada 1-26 iulie 2016 online sau la sediul Centrului ID/IFR și de e-Learning (CEL), precum și la sediul facultății în perioada 18-23 iulie 2017, 25-26 iulie 2016.

 

Calendar admitere iulie 2016
18.07.2016 – 23.07.2016 – Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor
26.07.2016, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
27.07.2016 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
27.07.2016 ora 10.00 – 28.07.2016 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
29.07.2016 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
29.07.2016 ora 10.00 – 30.07.2016 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
30.07.2016 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
30.07.2016 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
30.07.2016 ora 20.00 Rezultate finale

* Urmăriți informațiile suplimentare.

 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media = ( 4 * n + b ) / 5 ;

unde:

 • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
 • b = media la bacalaureat
Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;

unde:

 • b = media la bacalaureat
Pentru concurs de dosare

 

În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa: http://admitere.upt.ro/ .

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la*

 • Secțiunea 6 (ETC + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – zi) – în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)
 • Secțiunea 10 (ETC + AC): Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ ‐ SUCURSALA 700.

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2016