Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

Reglementari cu privire la achitarea taxei de semestrul I pentru candidatii declarati admisi cu taxa in sesiunea septembrie 2018

Candidații admiși în sesiunea septembrie vor putea fi cazați începând de sâmbătă 22.09.2018

Sesiunea septembrie 2018 

Rezultate finale – Comisia 6 de admitere: ETcTI & AC  , concurs examen, domeniul ETcTI:

Rezultate finale – Comisia 10 de admitere: ETcTI & AC, concurs de dosare:

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență

 

 

Proba de matematică din data de 17.09.2018 începe la orele 10:00. Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 09:00 numai pe baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs.

Proba se va desfășura în sala D1.

Reglementari cu privire la desfasurarea examenului de admitere

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 15.09.2018

 • Secțiunea 6L – ETcTI – învățământ de zi –  concurs cu probă
 • Secțiunea 10L – EtcTI – învățământ la distanță – concurs de dosare

NUMARUL DE LOCURI

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri fără taxă domenii prioritare Locuri fără taxă –licee mediul rural Total fără taxă Locuri cu taxă
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. Română – 4 ani      32  –  –      5
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. engleza- 4 ani      13  –  –  –      4
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. Română – 4 ani – Învățământ la Distanță

10

CALENDARUL ADMITERII

Înscriere candidaţi:

 

Înscriere candidaţi ID:

10.09.2018 – 15.09.2018, sala B221,etaj 2,corp B

Orar: L-V – 10-14, S – 10-12

27.08.2018-15.09.2018

Concurs de admitere: 17.09.2018
Rezultatele concursului: 18.09.2018, ora 10.00
Confirmări Runda I:

Confirmări Runda I-ID:

18.09.2018, ora 10.00 – 19.09.2018, ora 16.00

18.09.2018, ora 10.00 – 20.09.2018, ora 16.00

Afişare Runda II:

Afişare Runda II – ID:

20.09.2018, ora 10.00

21.09.2018, ora 10.00

Confirmări Runda II:

Confirmări Runda II- ID:

20.09.2018, ora 10.00 – 21.09.2018, ora 12.00

21.09.2018, ora 10.00 – 21.09.2018, ora 18.00

Afişare Runda III: 21.09.2018, ora 16.00
Confirmări Runda III: 21.09.2018, orele 16.00 – 18.00
Rezultatele finale: 21.09.2018, ora 20.00

 

 

RETRAGEREA DOSARELOR

Secţiunea 6

Candidații respinși la admitere, sesiunea IULIE 2018 își pot retrage dosarele de la secretariatele facultăților AC și ETcTI începând cu data de 3 SEPTEMBRIE 2018 conform repartiției de mai jos:

Număr legitimație Secretariat
De la Până la
06-1001 06-1500 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
06-1501 06-3000 Automatică și Calculatoare
06-3001 06-3500 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
06-3501 06-4000 Automatică și Calculatoare
15-7001 15-7200 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 Secţiunea 10

Candidații respinși la admitere, sesiunea IULIE 2018 își pot retrage dosarele de la secretariatele facultăților ETcTI și AC începând cu data de 3SEPTEMBRIE 2018 conform repartiției de mai jos:

Număr legitimație Secretariat
De la Până la
10-5001 10-5300 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
10-5301 10-6300 Automatică și Calculatoare
10-6301 10-6600 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
10-7201 10-7500 Automatică și Calculatoare
10-7501 10-7600 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
10-7601 10-7700 Automatică și Calculatoare
10-7701 10-7800 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
10-7801 10-7900 Automatică și Calculatoare
10-8301 10-8800 Automatică și Calculatoare
15-7001 15-7200 Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 

Rezultate Finale ale concursului de admitere iulie 2018

Rezultate – Comisia 6 de admitere: ETcTI & AC  , concurs examen, domeniile ETcTI, CTI, IS

Rezultate – Comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniile INFO (zi):

Rezultate – Comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniile INFO (ID) si ETcTI (ID):

Rezultate concursului de admitere – pentru Runda 3 de confirmări

Rezultate -Comisia 6 de admitere: ETcTI & AC  , concurs examen, domeniile ETcTI, CTI, IS

Candidații care au confirmat locurile în Runda 1 prin prezentarea chitanței și depunerea diplomei de bacalaureat în original la dosar nu mai trebuie să facă nimic.

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență

 

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 24 iulie 2018 ora 10:00
 • Perioada 24 iulie ora 10 – 25 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare și depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL. Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în rundele 2 și 3 fără a fi nevoie să reconfirme. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 26 iulie 2018, ora 10:00
 • Perioada 26 iulie ora 10 – 27 iulie ora 12 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor, runda 3: 27 iulie 2018, ora 16:00
 • Intervalul orar 16:00 – 18:00 din data de 27 iulie reprezintă RUNDA 3 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018, ora 20:00

Rezultate concursului de admitere – pentru Runda 2 de confirmări

Rezultate -Comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare -învățământ la distanță, domeniile INFO ( ID) si ETcTI (ID):

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență

 

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 24 iulie 2018 ora 10:00
 • Perioada 24 iulie ora 10 – 26 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare și depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL. Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în rundele 2 și 3 fără a fi nevoie să reconfirme. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 27 iulie 2018, ora 10:00
 • Perioada 27 iulie ora 10 – 27 iulie ora 18 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018, ora 20:00

Concurs de dosare – învățământ la distanță:

Lista candidaților înscriși

Lista candidaților înscriși – studenți promovabili

 

Concurs cu probă:

Lista candidatilor cu rezultate deosebite

Lista candidatilor cu repartizarea in salile de examen

Lista amplasarii salilor de examen

Reglementari cu privire la ora si accesul in salile de examen

Reglementari cu privire la desfasurarea examenului de admitere

 

Listele candidaților cu probleme la dosar

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 23.07.2018

 • Secțiunea 6L – ETcTI – învățământ de zi –  concurs cu probă
 • Secțiunea 10L – EtcTI – învățământ la distanță – concurs de dosare

 

Numărul de locuri:

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri fără taxă domenii prioritare Locuri fără taxă –licee mediul rural Total fără taxă Locuri cu taxă
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. Română – 4 ani – zi

209

27 4 240

71

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb engleză- 4 ani – zi

48

6 2 56

4

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. Română – 4 ani – Învățământ la Distanță

50

Calendar admitere iulie 2018
11 – 13.07.2018 si 16-20.07.2018 – Orar: 09-14

02.07.2018 – 23.07.2018 – Orar: 09-14

Inscrierea candidatilor pentru specializarea  cu proba de concurs

Inscrierea candidatilor pentru specializarea ID

23.07.2018, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
24.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
24.07.2018 ora 10.00 – 25.07.2018 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
26.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
26.07.2018 ora 10.00 – 27.07.2018 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
27.07.2018 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
27.07.2018 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
27.07.2018 ora 20.00 Rezultate finale

 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;

unde:

 • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
 • b = media la bacalaureat
Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;

unde:

 • b = media la bacalaureat
Pentru concurs de dosare

 În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa: https://admitere.upt.ro/

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la*

 • Secțiunea 6 (ETcTI + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – zi) – în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)
 • Secțiunea 10 (ETcTI + AC):   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații  și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  ‐  SUCURSALA 700.

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Cazarea candidatilor si a insotitorilor pe durata concursului de admitere, pe baza legitimatiei de concurs si a buletinului/cartii de identitate se face in Caminul 7C, in regim hotelier, 25 lei / persoana/ noapte, in limita locurilor disponibile. Informatii> 0256404335.

Cazarea candidatilor admisi si confirmati in urma concursului de admitere 2018 – ciclul Licenta.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2018