Rezultate finale – admitere Master ETC – sesiunea septembrie 2016

Rezultatele concursului de admitere Master ETC

Candidații admiși trebuie să confirme locul prin plata taxei de confirmare și depunerea chitanței la dosar astăzi 15.09.2016, între orele 14-15.00, sala B221

Programare interviu 15.09.2016 ora 9.00 Sala B213

Calendar admitere septembrie 2016 -Master ETc
12.09.2016 – 14.09.2016
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
15.09.2016 INTERVIU
15.09.2016 ora 14.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
15.09.2016 orele 14-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
16.09.2016 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
16.09.2016 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
13.07.2016 ora 18.00 Afisarea rezultatelor

 

Numărul de locuri scoase la concurs – Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente 10
Electronică biomedicală 10
Communication networks – lb. engleză 4
10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii 2 10
Tehnologii multimedia 10
Total 6 50

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Actele necesare la dosarul de înscriere.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2015-2016

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2016

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

  • Ma – media finală de admitere
  • Mm – media examenului de diplomă/licență
  • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
  • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Documente utile:

 

Rezultate finale iulie 2016

Programarea candidaților pentru proba de interviu din data de 25 iulie 2016 – candidații sunt rugați să se prezinte la ora 9 la Decanatul Facultății de Electronică și Telecomunicații.

Rezultatele examenului de admitere la Master pentru Runda 2 de confirmări.

Studenții declarați admiși abia la Runda 2 sunt așteptați în data de 13.07.2016 la ora 10, în sala B221, pentru a confirma lista de opțiuni. Confirmarea presupune plata taxei de 100 lei, depunerea la dosar a chitanței și a adeverinței (diplomei) de licență în original. Studenții care au confirmat la Runda 1 trebuie doar să urmărească eventuala urcare în lista de opțiuni.

Rezultatele examenului de admitere la Master pentru Runda 1 de confirmări.

Studenții declarați admiși sunt așteptați astăzi 12.07.2016 între orele 10-16, în sala B221, pentru a confirma lista de opțiuni. Confirmarea presupune plata taxei de 100 lei, depunerea la dosar a chitanței și a adeverinței (diplomei) de licență în original.

Neconfirmarea în această rundă a studenților declarați admiși duce la eliminarea lor din concurs. În Runda 2 confirmă doar candidații în așteptare, care sunt admiși la Runda 2.

Programarea candidaților pentru proba de interviu din data de 11 iulie 2016 s-a făcut în funcție de prima opțiune, după cum urmează:

  • Comisia ESI+TAE+AEIS (Electronica Sistemelor Inteligente + Tehnici avansate în electronică + Advanced electronics in intelligent systems)
  • Comisia IRT+CN (Ingineria Retelelor de Telecomunicatii + Communication networks)
  • Comisia EB (Electronică biomedicală)
  • Comisia TM (Tehnologii multimedia)

Statistica înscrierilor la Master ETC în raport cu prima opțiune la încheierea primei părți a perioadei de înscriere (la data de 08.07.2016)

Calendar admitere iulie 2016 -Master ETc / partea I
04.07.2016 – 08.07.2016*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B101 (Secretariat etaj 1, corpul B)
11.07.2016 INTERVIU
12.07.2016 ora 8.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
12.07.2016 orele 9-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
13.07.2016 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
13.07.2016 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
13.07.2016 ora 18.00 Afisarea rezultatelor
Calendar admitere iulie 2016 -Master ETc / partea a II-a
11.07.2016 – 22.07.2016*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B101
25.07.2016 INTERVIU
25.07.2016 ora 13.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
25.07.2016 orele 14-18 Runda 1 de confirmări, sala B221
25.07.2016 ora 19.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
25.07.2016 orele 20.00 Runda 2 de confirmări, B221
25.07.2016 ora 22.00 Afisarea rezultatelor finale

*OBS. Candidații înscriși până în data de 08.07.2016 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2016 partea I. Cei care se inscriu după data de 08.07 dar până la data de 22.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după afișarea rezultatelor din data de 13 iulie.

Numărul de locuri scoase la concurs – Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente 34
10
Advanced electronics in intelligent systems – lb. engleză 33 10
Instrumentaţie electronică 33
10
Electronică biomedicală 34 10
Communication networks – lb. engleză 33
10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii 34 10
Tehnici avansate în electronică 33 10
Prelucrarea semnalelor – lb. franceză 33 10
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi 33 10
Tehnologii multimedia 33 10
Total* 135 100

Documente utile: