Calendar admitere iulie 2018 -Master ETcTI / partea I
02.07.2018 – 06.07.2018*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B221 (Secretariat etaj 2, corpul B)
11.07.2018 INTERVIU
12.07.2018 ora 8.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
12.07.2018 orele 9-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
13.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
13.07.2018 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
13.07.2018 ora 18.00 Afisarea rezultatelor
Calendar admitere iulie 2018 -Master ETcTI / partea a II-a*
16.07.2018 – 20.07.2018*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B101
23.07.2018 INTERVIU
23.07.2018 ora 13.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
23.07.2018 orele 14-18 Runda 1 de confirmări, sala B221
23.07.2018 ora 19.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
23.07.2018 orele 20.00 Runda 2 de confirmări, B221
23.07.2018 ora 22.00 Afisarea rezultatelor finale

*OBS. Candidații înscriși până în data de 06.07.2018 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2018 partea I. Cei care se inscriu după data de 16.07 dar până la data de 20.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după afișarea rezultatelor din data de 13 iulie.

Numărul de locuri scoase la concurs – Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente
Advanced electronics in intelligent systems – lb. engleză
Instrumentaţie electronică
Electronică biomedicală
Communication networks – lb. engleză
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii
Prelucrarea semnalelor – lb. franceză
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi
Tehnologii multimedia
Total*

* Se vor activa acele programe de studii care la finalul sesiunii de admitere vor avea numărul minim de candidați! Candidații admiși la programele care nu se activează vor fi redistribuiți în conformitate cu lista lor de opțiuni.

         In functie de dinamica numarului de candidati inscrisi in concurs la facultatile din cadrul UPT, numarul de locuri bugetate pot fi redistribuite.

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa:

http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Actele necesare la dosarul de înscriere.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2018

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

  • Ma – media finală de admitere
  • Mm – media examenului de diplomă/licență
  • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
  • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Documente utile:

  • Metodologie admitere Master
  • Anexa 1 (valori ale coeficientului k)