Rezultate finale admitere master iulie + septembrie 2018

Sesiunea septembrie 2018

Rezultatele probei de interviu din data de 20.09.2018

 

Numărul de locuri disponibile sesiunea septembrie 2018- Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente
 10
Electronică biomedicală  10
Communication networks – lb. engleză 7
 10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii  –  10
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi 9
Tehnologii multimedia 6 10
Total              13        59

Calendar admitere septembrie 2018 -Master ETcTI
17.09.2018 – 19.09.2018
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
B201 -Secretariat etaj 2, corp B
20.09.2018- ora 9.00 INTERVIU
21.09.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru confirmări
21.09.2018 orele 10-14 Runda de confirmări, Decanat ETcTI -parter
21.09.2018 ora 18.00 Afisarea rezultatelor finale

 

Rezultatele după proba de interviu din data de 23.07.2018

 

Calendar admitere iulie 2018 -Master ETcTI / partea a II-a*
16.07.2018 – 20.07.2018*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
Decanat ETcTI -parter
23.07.2018- ora 14 INTERVIU
24.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
24.07.2018 orele 10-16 Runda 1 de confirmări, Decanat ETcTI -parter
25.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
25.07.2018 orele 10-16.00 Runda 2 de confirmări, Decanat ETcTI -parter
26.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor finale

*OBS. Candidații înscriși până în data de 06.07.2018 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2018 partea I. Cei care se înscriu după data de 16.07 dar până la data de 20.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după afișarea rezultatelor din partea I.

 

Numărul de locuri disponibile partea II- Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente
 10
Electronică biomedicală  10
Communication networks – lb. engleză 8
 10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii  4  10
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi 9
Tehnologii multimedia 6 10
Total              18        59

Rezultatele examenului de admitere la master ETcTI, după confirmări.

Confirmarea se face prin plata taxei de confirmare de 100 lei, depunerea chitanței, depunerea adeverinței/diplomei de licență și a diplomei de bacalaureat în original (pentru locuri fără taxă) și completarea actelor lipsă la dosar (acolo unde este cazul). Candidații care nu respectă cele de mai sus vor fi considerați retrași.

La forma cu taxă confirmarea se poate face și cu acte în copii legalizate la notar.

 

Calendar admitere iulie 2018 -Master ETcTI / partea I
02.07.2018 – 06.07.2018*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B221 (Secretariat etaj 2, corpul B)
10.07.2018 INTERVIU
11.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
11.07.2018 orele 10-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
12.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
12.07.2018 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
13.07.2018 ora 16.00 Afisarea rezultatelor

 

Numărul de locuri scoase la concurs – Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente  30
 10
Electronică biomedicală  30  10
Communication networks – lb. engleză  25
 10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii  30  10
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi  30 10
Tehnologii multimedia  30 10
Total*              175        60

* Se vor activa acele programe de studii care la finalul sesiunii de admitere vor avea numărul minim de candidați! Candidații admiși la programele care nu se activează vor fi redistribuiți în conformitate cu lista lor de opțiuni.

         In functie de dinamica numarului de candidati inscrisi in concurs la facultatile din cadrul UPT, numarul de locuri bugetate pot fi redistribuite.

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa:

https://admitere.upt.ro/master/

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Actele necesare la dosarul de înscriere

Conform legislatiei actuale este obligatoriu la dosarul de inscriere sa existe si documentul atasat completat si semnat DOCUMENT (prelucrarea datelor personale)

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2018

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

  • Ma – media finală de admitere
  • Mm – media examenului de diplomă/licență
  • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
  • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Documente utile: