În urma înscrierilor au fost  validate în cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații, pentru concurs, următoarele programe de Master:

  • Electronica Sistemelor Inteligente – 26 locuri
  • Ingineria Rețelelor de Telecomunicații – 26 locuri
  • Tehnici Avansate în Electronică – 26 locuri
  • Electronică Biomedicală – 26 locuri

Notă: Candidații cu o singură opțiune sau cu listă scurtă de opțiuni pot să adauge opțiuni suplimentare (fără a schimba ordinea opțiunilor deja exprimate) prin prezentarea la Comisia de Admitere în sala B221, luni 07.07.2014 între orele 9-15.

Candidații care au ca primă opțiune un alt program, au fost programați la interviu la următoarea opțiune validată.

Programarea pentru interviuri este afișată la: http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/admitere-master-2014/