Rezultatele concursului de admitere – Inginerie electronică și telecomunicații (inv. la distanta, 4 ani)

Candidații admiși și confirmați trebuie să plătească jumătate din taxa de școlarizare (1800 lei) la Caseria Rectoratului până miercuri 16.09.2015 și să depună la secretariatul facultății o copie a chitanței. În caz contrar vor pierde locul.

Candidați respinși după Runda 1 de confirmări.

Rezultatele pentru Runda 1 de confirmări – 10.09.2015

Candidații declarați admiși trebuie să plătească taxa de confirmare de 100 lei și să depună chitanța la dosar în intervalul 10.09.2015 – 11.09.2015 orar 10.00 -13.00. Plata se poate face la bancă sau la sediul facultății (numerar sau cu cardul – etaj 2, corpul B, sala B201). Chitanța se depune la dosar la etaj 3, corpul B, sala B301 (acolo unde s-au făcut și înscrierile).

 

Calendar admitere septembrie 2015 -licență
4, 5,  7, 8 septembrie 2015- Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor – etaj 3, corpul B, sala B301
09.09.2015 Concurs de admitere
10.09.2015 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
10.09.2015 – 11.09.2015 orar 10.00 -13.00 Confirmarea admisilor
13.09.2015 ora 20.00 Rezultate finale

 

Numărul de locuri scoase la concurs sesiunea septembrie 2015
Domeniu de licență (tip,durata,limba) Nr. locuri Tip concurs
Fara taxa Cu taxa
Inginerie electronică și telecomunicații (inv. la distanta, 4 ani) Româna 0 29 Concurs de dosare

 

Formula de calcul a mediei de admitere:

 • b = media la bacalaureat

În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/ . – Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat (sala B301) .

– Acte necesare pentru înscriere la Secțiunea 10 (ETC ):  Electronica si Telecomunicații (4 ani Învățământ la distanta)

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul – etaj 2, corpul B, sala B201) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.
 • taxa de echivalare: 150 lei – la confirmare, în cazul în care se candidatul cere echivalarea unor studii efectuate.

 Rezultatele finale ale concursului de admitere – sesiunea iulie 2015:

În atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă:

 • perioada în care trebuie plătită prima rată din taxa de școlarizare este precizată aici
 • primii 5% în ordinea mediilor obținute la sfârșitul semestrului I, dar nu mai puțin de 7,50, din studenții din anul I, înmatriculați pe locurile cu taxă, pentru fiecare program de studii (cursuri cu frecventa), vor primi pe durata semestrului II, o bursa specială care va avea valoarea egală cu taxa de studii aferentă semestrului II.

 

Program Confirmări

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 22 iulie 2015, ora 10:00
 • Perioada 22 iulie ora 10 – 23 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

    Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare și  depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL.    Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în rundele 2 și 3 fără a fi nevoie să reconfirme. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 24 iulie 2015, ora 10:00
 • Perioada 24 iulie ora 10 – 25 iulie ora 12 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor, runda 3: 25 iulie 2015, ora 16:00
 • Intervalul orar 16:00 – 18:00 din data de 25 iulie reprezintă RUNDA 3 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor finale: 25 iulie 2015, ora 20:00

Calendar admitere iulie 2015 -licență
13.07.2015 – 18.07.2015 – Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor
21.07.2015, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
22.07.2015 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
22.07.2015 ora 10.00 – 23.07.2015 ora 16.00 – Confirmarea admisilor, runda I
24.07.2015 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
24.07.2015 ora 10.00 – 25.07.2015 ora 12.00 – Confirmarea admisilor, runda II
25.07.2015 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
25.07.2015 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
25.07.2015 ora 20.00 Rezultate finale

 

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2015-2016
Domeniu de licență (tip,durata,limba) Nr. locuri Tip concurs
Fara taxa Cu taxa
Inginerie electronică și telecomunicații (inv. de zi, 4 ani) Româna 283 100 Concurs cu proba scrisa de verificare (Matematica)
Engleza
Inginerie electronică și telecomunicații (inv. la distanta, 4 ani) Româna 0 60 Concurs de dosare

* Secția în limba engleză se activează doar dacă sunt cel puțin 30 de candidați admiși cu opțiunea de studii în limba engleză. Pentru învățământ în limba engleză se pot aloca maxim 60 de locuri din totalul locurilor fără taxă și 10 locuri din totalul locurilor cu taxă puse în concurs.

Formula de calcul a mediei de admitere
[latex]media\quad =\quad \frac { 4{ n }_{ 1 }+b }{ 5 } [/latex] Pentru proba cu concurs
 • n1 = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
 • b = media la bacalaureat
[latex]media\quad =\quad { b } [/latex]

Pentru concurs de dosare

 • b = media la bacalaureat

În atenția candidaților: cum procedați? Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/ . – Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la*

 • Secțiunea 6 (ETC + AC) : Electronica și Telecomunicații (4 ani zi); Ingineria sistemelor, Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)
 • Secțiunea 10 (ETC + AC):  Informatica (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta); Electronica si Telecomunicații (4 ani Învățământ la distanta)

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare. Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2015