Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Cursuri pregătitoare de Matematici

 

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2017-2018
Domeniul de licență (tip,durata,limba) Nr. locuri fără taxă Nr. locuri cu taxă Tip concurs
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba română (învățământ de zi, 4 ani) 240 60 Concurs cu probă scrisă de verificare (Matematică)
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba engleză (învățământ de zi, 4 ani) 55 5 Concurs cu probă scrisă de verificare (Matematică)
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale* – limba română (învățământ la distanta – ID, 4 ani) 0 50 Concurs de dosare

* Pentru forma de studii învățământ la distanță (ID) înscrierile se fac în perioada 10-25 iulie 2017 online sau la sediul Centrului ID/IFR și de e-Learning (CEL), precum și la sediul facultății în perioada 17-22 iulie 2017, 24-25 iulie 2017.

 

Calendar admitere iulie 2017
17.07.2017 – 22.07.2017 – Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor
25.07.2017, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
26.07.2017 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
26.07.2017 ora 10.00 – 27.07.2017 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
28.07.2017 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
29.07.2017 ora 10.00 – 29.07.2017 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
29.07.2017 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
29.07.2017 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
29.07.2017 ora 20.00 Rezultate finale

 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;

unde:

  • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
  • b = media la bacalaureat
Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;

unde:

  • b = media la bacalaureat
Pentru concurs de dosare

 

În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa:––––––––––.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la*

  • Secțiunea 6 (ETC + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – zi) – în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)
  • Secțiunea 10 (ETC + AC):   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații  și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  ‐  SUCURSALA 700.

  • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2017