Rezultate finale admisi

Rezultate pentru runda 1 de confirmari

Rezultate R1

PROGRAMARI INTERVIURI – 16 septembrie 2011
ESI
TAE
IRT
TM
IE
EB
TS
AEIS
CN

Reglementari importante admitere 2011

Taxe de admitere
Metodologia de organizare a concursului de admitere
Reglementari interne si bibliografia de admitere
Calendar admitere master SEPTEMBRIE 2011:
12.09.2011 –  15.09.2011 Inscrierea candidatilor
16.09.2011 Concurs admitere
16.09.2011 – 17.09.2011 Rezultatele concursului, confirmari, contestatii
18.09.2011 Rezultate finale


 

 

Continutul dosarelor pentru preinscrierea la admitere master

Perioada de PREINSCRIERE este 29.06.2011 – 11.07.2011 – secretariatul de la etajul I

Fisa de inscriere

Model completare fisa cu optiuni de studii in limba engleza si in limba romana

Pentru informare privind continutul programelor de studii masterale consultati BROSURA

Continutul dosarului de inscriere

Taxa de admitere in perioada preadmiterii (iulie) este de 100 lei

Taxa de admitere in perioada admiterii (septembrie) este de 150 lei

Taxa de confirmare va fi 100 lei care va fi achitata dupa admitere in septembrie 2011

Inscrierea la admiterea la master se va valida doar dupa achitarea taxe si in baza careia se va elibera legitimatia de concurs

Repartizarea numarului de locuri pe specializari

 

Nr.

crt

FACULTATEA

DOMENIUL

INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

  SPECIALIZĂRILE

Tip concurs

de admitere

Nr. locuri

fără taxă*

 

Nr. locuri

cu taxă

Durata studiilor

 

(ani)

1.

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Bd.Vasile Pârvan nr.2 Timişoara

Tel:                                              0256403291                       

Electronica sistemelor inteligente (ESI) – master aprofundare (L1)

1

 

 

2

Tehnici avansate în electronică (TAE) – master aprofundare (L2)

1

 

 

2

Instrumentatie electronica (IE) – master aprofundare (L5)

1

 

 

2

Electronică biomedicală (EB) – master complementar (L6)

1

 

 

2

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT) – master aprofundare (L3)

1

 

 

2

Prelucrarea semnalelor (lb.franceza) – master aprofundare (L7)

1 2

Tehnologii multimedia (TM) – master complementar (L4)

1 2

Advanced electronics in intelligent systems (lb. engleză) – master aprofundare (L8)

1 2

Communication Networks (lb. engleză) – master aprofundare (L9)

1

 

 

2

1 – Interviu

Formula de calcul a mediei de admitere


media =
(4*Mm + 0,7*Ni + k) / 5

Mm – media multianuala
Ni – nota de apreciere sintetica multicriteriala
k- coeficient de bonus cu valoarea intre 0 si 3, funcţie de domeniul de licenta absolvit de catre candidat, conform tabelului prezentat in metodologia de admitere
Situatia inscrierilor

Situatia inscrierilor

PROGRAMARE INTERVIU MASTER

REZULTATE ADMITERE MASTER

Raspunde