Rezultatele finale MASTER ETC (iulie+septembrie)

 

Listele candidaților admiși pe domenii.

În urma finalizării concursului de admitere la Master ETC, se activează pentru anul universitar 2015-2016 următoarele domenii:

 • Electronica Sistemelor Inteligente (ESI)
 • Ingineria Rețelelor de Telecomunicații (IRT)
 • Tehnologii Multimedia (TM)
 • Electronică Biomedicală (EB)

 

 Calendar admitere septembrie 2015 -Master ETc
14.09.2015 – 16.09.2015
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor – etaj 2, corpul B, sala B201
17.09.2015, ora 9 INTERVIU
17.09.2015, ora 12.00 Afisarea rezultatelor și confirmări

17.09.2015, intervalul orar 12.00 – 14.00        Confirmari

Numărul de locuri disponibile – Domeniul de Master

Inginerie Electronică și Telecomunicații

Programul de MASTER* Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente  max. 5 10
Electronică biomedicală 0 10
Tehnici avansate în electronică max. 8 10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii max. 8 10
Tehnologii multimedia max. 14 10
 

Total**

18

50

* Se vor activa acele programe de studii care la finalul sesiunii de admitere din Septembrie vor avea minim 25 de candidați! Candidații admiși la programele care nu se activează vor fi redistribuiți în conformitate cu lista lor de opțiuni.

**In functie de dinamica numarului de candidati inscrisi in concurs la facultatile din cadrul UPT, numarul de locuri bugetate pot fi suplimentate în sesiunea din septembrie 2015.

Acte necesare pentru înscriere:

 • Diploma de licență sau Adeverinţă de absolvire (pentru absolvenții 2015)**
 • Foaia matricolă facultate
 • Diploma de bacalaureat+foaie matricolă liceu (copie autentificată)
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.
 • Certificat de naştere (copie legalizată)
 • Carte de identitate (copie autentificată)
 • Declaraţie notarială pentru absolvenţii din promoţii anterioare 2015, din care să rezulte dacă au mai beneficiat de subvenție de la buget pentru studii de Master
 • 2 poze, tip buletin
 • fișa de înscriere
 • chitanță taxa de înscriere (sau cerere + acte doveditoare pentru scutire de taxă conform Metodologiei)
 • dosar plic

** La înscriere se pot depune diplomele copie legalizată (la notar) sau autentificată (la Secretariatul Decanatului ETC). La confirmarea locurilor fără taxă se depune la dosar DIPLOMA sau ADEVERINȚA ÎN ORIGINAL.

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2015-2016

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2015

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

 • Ma – media finală de admitere
 • Mm – media examenului de diplomă/licență
 • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
 • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Documente utile:

Rezultate finale – sesiunea IULIE 2015

Rezultatele concursului de admitere master ETC – iulie 2015

Lista candidaților respinși

Programare interviuri

Interviurile se vor desfășura luni 06.07.2015, după programul de mai jos. Candidații au fost repartizați pe comisii în funcție de prima opțiune. Candidații care au ca primă opțiune AEIS au fost repartizați la comisia corespunzătoare celei de a doua opțiuni.

Candidații sunt rugați să fie prezenți cu minim jumătate de oră înainte de ora programată.

Înscrieri la Master ETc se fac și sâmbătă 04.07.2015, orele 9-12, sala B327 (corpul B, etajul 3)

 

 Calendar admitere iunie 2015 -Master ETc
29.06.2015 – 03.07.2015
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B221
06.07.2015 INTERVIU
07.07.2015 ora 8.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
07.07.2015 orele 9-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
08.07.2015 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
08.07.2015 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări
08.07.2014 ora 18.00 Afisarea rezultatelor finale

Documente utile:

Situația înscrierilor la Master ETc la data de 03.07.2015.

Numărul de locuri scoase la concurs – Domeniul de Master Inginerie Electronică și Telecomunicații
Programul de MASTER* Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente 34
10
Advanced electronics in intelligent systems – lb. engleză 33  10
Instrumentaţie electronică 33 
10
Electronică biomedicală 34 10
Communication networks – lb. engleză 33 
10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii 34 10
Tehnici avansate în electronică 33  10
Prelucrarea semnalelor – lb. franceză 33 10
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi 33  10
Tehnologii multimedia 33   10
Total* 135 100

* Se vor activa primele 4 programe de studii în ordinea cererii!