Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

În cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale sunt disponibile pentru sesiunea septembrie:

15 locuri cu taxă la specializarea  Communication Networks.

Înscrieri 12-13.09.2017, între orele 9-14 la Secretariatul facultății.

Interviu: 14.09.2017, ora 8.30 la decanatul Facultății

Rezultate + confirmări: 14.09.2017

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa:

http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Actele necesare la dosarul de înscriere.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018

 

Rezultatele examenului de admitere la master ETcTI – sesiunea iulie 2017.

 

Candidații declarați admiși trebuie să confirme miercuri 12.07.2017, între orele 9-14. Confirmarea se face prin plata taxei de confirmare de 100 lei, depunerea chitanței, depunerea adeverinței/diplomei de licență și a diplomei de bacalaureat în original (pentru locuri fără taxă) și completarea actelor lipsă la dosar (acolo unde este cazul). Candidații care nu respectă cele de mai sus vor fi considerați retrași.

La forma cu taxă confirmarea se poate face și cu acte în copii legalizate la notar.

Programarea candidaților pentru proba de interviu din data de 11.07.2017 (după prima opțiune):

Comisia 1 (ESI+AEIS+TAE)

Comisia 2 (IRT+CN)

Comisia 3 (TSAEA+TM)

Comisia 4 (EB)

Interviu on-line – candidații vor primi informații pentru conectare pe e-mail

Calendar admitere iulie 2017 -Master ETcTI / partea I
03.07.2017 – 07.07.2017*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B221 (Secretariat etaj 2, corpul B)
11.07.2017 INTERVIU
12.07.2017 ora 8.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
12.07.2017 orele 9-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
13.07.2017 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
13.07.2017 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
13.07.2017 ora 18.00 Afisarea rezultatelor
Calendar admitere iulie 2017 -Master ETc / partea a II-a*
14.07.2017 – 21.07.2017*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B101
24.07.2017 INTERVIU
24.07.2017 ora 13.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
24.07.2017 orele 14-18 Runda 1 de confirmări, sala B221
24.07.2017 ora 19.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
24.07.2017 orele 20.00 Runda 2 de confirmări, B221
24.07.2017 ora 22.00 Afisarea rezultatelor finale

*OBS. Candidații înscriși până în data de 07.07.2017 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2017 partea I. Cei care se inscriu după data de 14.07 dar până la data de 21.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după afișarea rezultatelor din data de 13 iulie.

Numărul de locuri scoase la concurs – Domeniul de Master Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Programul de MASTER Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
Electronica Sistemelor Inteligente 30
10
Advanced electronics in intelligent systems – lb. engleză 30 10
Instrumentaţie electronică 30
10
Electronică biomedicală 32 15
Communication networks – lb. engleză 30
15
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii 30 10
Prelucrarea semnalelor – lb. franceză 30 10
Tehnologii, sisteme şi aplicaţii pentru eActivităţi 30 10
Tehnologii multimedia 30 10
Total* 152 60

* Se vor activa acele programe de studii care la finalul sesiunii de admitere vor avea numărul minim de candidați! Candidații admiși la programele care nu se activează vor fi redistribuiți în conformitate cu lista lor de opțiuni.

         In functie de dinamica numarului de candidati inscrisi in concurs la facultatile din cadrul UPT, numarul de locuri bugetate pot fi redistribuite.

Cum procedez – instrucțiuni.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa:

http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Actele necesare la dosarul de înscriere.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2017-2018

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2017

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

  • Ma – media finală de admitere
  • Mm – media examenului de diplomă/licență
  • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
  • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Documente utile: