Studentii reinmatriculati in anul universitar 2017/2018, sau in an de extensie,  vor completa in dublu exemplar cotractul de studii si il vor duce la secretariatul facultatii pana la 06.10.2017.