Obiective

Programe de studii tip Licenta

Planurile de invatamant sunt accesibile aici

Formarea unor specialisti de înalta performanta si competenta cu o buna pregatire fundamentala în domeniul electronicii si telecomunicatiilor, dar în egala masura pregatiti si în domenii conexe astfel încât sa se integreze rapid în activitatea de cercetare sau economia de piata. Dezvoltarea cercetarii stiintifice universitare cu implicarea într-o masura mai mare a studentilor de la studii aprofundate si a doctoranzilor, inclusiv prin extinderea colaborarilor interne si internationale. 

 Planuri de învățământ licență
Brosura ETC Romana cursuri de zi si invațamânt la distanță - plan de învăţământ şi programe analitice 2014-2015
ETc- Studies in English (bachelor and master) brochure 2014-2015

 

Admitere, examinare, exmatriculare si inmatriculare

 

Începând cu sesiunea de admitere iulie 2006, se sustine o singura proba de verificare a cunostintelor "Matematica". Pentru aceasta se acorda un punctaj ce poate lua valori în intervalul 0-100. Media finala este calculata tinandu-se cont de media examenului de bacalaureat, cu o pondere de 20%. Absolventii altor facultati cu diploma de licenta pot fi admisi fara examen de admitere, in anul de studiu corespunzator, in concordanta cu ECTS. Absolventii de colegiu licentiati pot fi admisi direct in anul trei de studiu dupa sustinerea examenelor de diferenta. Pentru candidatii care dispun de resurse financiare proprii, exista locuri cu taxa. Ei trebuie sa obtina un punctaj de minim 44/100 puncte. Activitatile didactice cuprind: cursuri, seminarii, laboratoare si proiecte. Fiecare activitate se incheie cu o forma de examinare conform planului de invatamant. Examinarea este propusa de departament si aprobat de Consiliul Facultatii. Studentii au dreptul la 3 prezentari, inclusiv cu marirea de nota. La sfarsitul anului universitar, studentul trebuie sa obtina un numar de 40 de credite din 60 posibile. In caz contrar, va fi examatriculat, putandu-se reinmatricula anul urmator, in regim de plata a activitatilor restante.