In perioada 10-14 septembrie 2018 se va face upload pe Campusul Virtual la Atestatul de practica (format .pdf) cat si la caietul de practica (format .pdf).

Caietul de practica va contine cel putin un obiectiv cu descrierea problemelor urmarite.

OBIECTIVE

 • proiectarea aparaturii electronice şi de telecomunicaţii,
 • organizarea activităţii de producţie în industria electrotehnică şi electronică,
 • tehnologia de fabricaţie a aparaturii electrotehnice şi electronice,
 • instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de telecomunicaţii,
 • exploatarea aparaturii electronice, a tehnicii de calcul şi a echipamentelor din telecomunicaţii,
 • automatizări industriale sau control de calitate,
 • testarea şi depanarea aparaturii electrice şi electronice,
 • organizarea activităţii metrologice şi a controlului de calitate în unităţi industriale.

 

PROBLEME DE URMARIT

 • priectarea asistată de calculator a aparatelor şi echipamentelor electronice,
 • întocmirea şi utilizarea documentaţiei tehnice (de execuţie, instalare, exploatare şi de servicii),
 • procesul de producţie industrială pentru aparate şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii,
 • testarea aparatelor şi echipamentelor electronice ( tehnici şi aparate de testare utilizate), depanare,
 • monitorizarea unor echipamente complexe aflate în exploatare,
 • realizarea de noi subansamble sau produse (hardware şi software),
 • activitatea de cercetare aplicativă.

Cadrul didactic responsabil va nota caietul de practica cu admis/respins pe campusul virtual. In cazul in care ati primit calificativul respins va trebui sa luati legatura cu cadrul didactic care va evaluat.

Intrucat s-a elaborat un template pentru caietul de practica si pentru a veni in sprijinul celor ce doresc sa-l foloseasca termenul de incarcare pe CV se prelungeste pana in 16.09.2018.

Caiet de practica RO si Caiet de practica ENG