Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

 

 

 

 

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 14.07.2018

  • Secțiunea 6L – ETcTI – învățământ de zi –  concurs cu probă
  • Secțiunea 10L – EtcTI – învățământ la distanță – concurs de dosare

 

Numărul de locuri:

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri fără taxă domenii prioritare Locuri fără taxă –licee mediul rural Total fără taxă Locuri cu taxă
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. Română – 4 ani – zi

209

27 4 240

71

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb engleză- 4 ani – zi

48

6 2 56

4

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. Română – 4 ani – Învățământ la Distanță

50

Calendar admitere iulie 2018
11 – 13.07.2018 si 16-20.07.2018 – Orar: 09-14

02.07.2018 – 23.07.2018 – Orar: 09-14

Inscrierea candidatilor pentru specializarea  cu proba de concurs

Inscrierea candidatilor pentru specializarea ID

23.07.2018, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
24.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
24.07.2018 ora 10.00 – 25.07.2018 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
26.07.2018 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
26.07.2018 ora 10.00 – 27.07.2018 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
27.07.2018 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
27.07.2018 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
27.07.2018 ora 20.00 Rezultate finale

 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;

unde:

  • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
  • b = media la bacalaureat
Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;

unde:

  • b = media la bacalaureat
Pentru concurs de dosare

 În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa: https://admitere.upt.ro/

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la*

  • Secțiunea 6 (ETcTI + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – zi) – în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)
  • Secțiunea 10 (ETcTI + AC):   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații  și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  ‐  SUCURSALA 700.

  • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
  • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Cazarea candidatilor si a insotitorilor pe durata concursului de admitere, pe baza legitimatiei de concurs si a buletinului/cartii de identitate se face in Caminul 7C, in regim hotelier, 25 lei / persoana/ noapte, in limita locurilor disponibile. Informatii> 0256404335.

Cazarea candidatilor admisi si confirmati in urma concursului de admitere 2018 – ciclul Licenta.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2018