Calendar admitere septembrie 2014 -licență
5,6 si 8.09.2014 – Orar: 10-14 Inscrierea candidatilor
11.09.2014 Afisarea rezultatelor
11.09.2014-12.09.2014 orele 10.00-16.00 Confirmarea admisilor
12.09.2014 ora 20.00 Rezultate finale

 

Lista candidaților ADMIȘI la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii – învățământ la distanță

Confirmarea se face prin plata taxei de confirmare de 100 lei și depunerea chitanței la dosarul de concurs.

Dosarele se depun la etajul 3, corpul B, Secretariatul Dep. MEO.

 

Numărul de locuri scoase la concurs 
Domeniu de licenta (tip,durata,limba) Nr. locuri Tip concurs
Fara taxa Cu taxa
Inginerie electronica si telecomunicatii (inv. la distanta, 4 ani) Romana 0 39 Concurs de dosare

 

 • Media de admitere = media de bacalaureat
 • Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere
 • Dosarele se depun la sediul Facultății de Electronică și Telecomunicații din Timișoara: Bd. Vasile Parvan, nr. 2
 • Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/ . – Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat. Inscrierea on-line este deschisa.
 • Procedura pentru înscrierea online a candidaţilor
 • Acte necesare pentru inscriere
 • Taxele aferente concursului de admitere se plătesc  la casieria comisiei sau la bancă și dovada plății (chitanța sau ordinul de plată) se depune la dosar:
  • taxa de înscriere: 100 lei
  • taxa de confirmare: 100 lei
 • Taxa de studii pentru anul universitar 2014/2015  este de 3450 Lei  / an, se plătește în 2 rate, la Casieria Rectoratului UPT și copia chitanţei se depune la secretariatul Facultății

 

Important pentru candidații absolvenți de bacalaureat din 2014: în conformitate cu OMEN nr.3838/11.07.2014, absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014, la confirmarea statutului de admis pe locuri fără taxa vor prezenta adeverința care atestă promovarea examenului national de bacalaureat în original. Adeverința trebuie să fie conformă cu modelul din Anexa ordinului, vizată de Inspectoratul Școlar Județean. Candidații care au promovat bacalaureatul în ani anteriori vor prezenta diploma de bacalaureat în original pentru confirmarea statutului de admis pe locuri fără taxă.

 

Calendar admitere iulie 2014 -licență
14.07.2014 – 18.07.2014 – Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor
22.07.2014 Proba de evaluare a cunostintelor:  MATEMATICA
23.07.2014 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
23.07.2014 ora 10.00 – 24.07.2014 ora 16.00 – Confirmarea admisilor, runda I
25.07.2014 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
25.07.2014 ora 10.00 – 26.07.2014 ora 12.00 – Confirmarea admisilor, runda II
26.07.2014 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
26.07.2014 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
26.07.2014 ora 20.00 Rezultate finale

Rezultatele FINALE ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014:

Program Confirmări

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 23 iulie 2014, ora 10:00
 • Perioada 23 iulie ora 10 – 24 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

    Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare, și depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL (pentru candidații care au promovat bacalaureatul în anul 2013 sau anterior), sau a adeverinței care atestă promovarea examenului național de bacalaureat în ORIGINAL (pentru candidații care au promovat bacalaureatul în anul 2014), în conformitate cu OMEN nr.3838/11.07.2014      Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în rundele 2 și 3 fără a fi nevoie să reconfirme.      Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 25 iulie 2014, ora 10:00
 • Perioada 25 iulie ora 10 – 26 iulie ora 12 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor, runda 3: 26 iulie 2013, ora 16:00
 • Intervalul orar 16:00 – 18:00 din data de 26 iulie reprezintă RUNDA 3 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2014, ora 20:00

 Informații referitoare la organizarea și desfășurarea examenului

În urma redistribuirii locurilor în cadrul UPT, pentru Facultatea de Electronică și Telecomunicații a rezultat următoarea structură a locurilor alocate pentru concursul de admitere:

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2014-2015
Domeniu de licenta (tip,durata,limba) Nr. locuri Tip concurs
Fara taxa Cu taxa
Inginerie electronica si telecomunicatii (inv. de zi, 4 ani) Romana 287  100 Concurs cu proba scrisa de verificare (Matematica)
Engleza
Inginerie electronica si telecomunicatii (inv. la distanta, 4 ani) Romana 0 60 Concurs de dosare

 * Secția în limba engleză se activează doar dacă sunt cel puțin 30 de candidați admiși cu opțiunea de studii în limba engleză. Pentru învățământ în limba engleză se pot aloca maxim 60 de locuri din totalul locurilor fără taxă și 10 locuri din totalul locurilor  cu taxă puse în concurs.

Formula de calcul a mediei de admitere
[latex]media\quad =\quad \frac { 4{ n }_{ 1 }+b }{ 5 } [/latex] Pentru proba cu concurs
 • n1 = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
 • b = media la bacalaureat
[latex]media\quad =\quad { b } [/latex]

Pentru concurs de dosare

 • b = media la bacalaureat

Dosarele se depun la sediul Facultății de Electronică și Telecomunicații din Timișoara: Bd. Vasile Parvan, nr. 2, în una dintre sălile specificate aici . În atenția candidaților: cum procedați ? Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/ . – Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat. – Procedura pentru înscrierea online a candidaţilor

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la Secțiunea 6 (ETC + AC) : Electronica și Telecomunicații (4 ani zi); Ingineria sistemelor, Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi) – Acte necesare pentru înscriere la Secțiunea 10 (ETC + AC): Informatica (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta); Electronica si Telecomunicații (4 ani Învățământ la distanta) Taxele aferente concursului de admitere se plătesc  la casieria comisiei și dovada plății (chitanța) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2014 

Raspunde

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.