Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rezultatele finale ale concursului de admitere – sesiunea septembrie 2017

Anul universitar 2017-2018 începe la UPT în 25.09.2017.

Retragerea dosarelor candidaților respinși se poate face începând de luni 18.09.2017 de la secretariatul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.


Program Confirmări

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 14 septembrie 2017, ora 10:00
 • În 14 septembrie orele 10 – 16 se defășoară, în sala B221, RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare și depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL. Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în runda 2 fără a fi nevoie să reconfirme. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 15 septembrie 2017, ora 10:00
 • În 15 septembrie orele 10 – 16 se defășoară, în sala B221, RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială
 • Afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2017, ora 18:00

Lista candidaților înscriși la Secțiunea 6L (concurs cu probă de matematică)

Lista candidaților înscriși la secțiunea 10L (concurs de dosare)

Amplasare sală de concurs

 • Proba de matematică se va desfășura în sala D1 situată la parter, în curte, la sediul facultăților de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaționale / Automatică şi Calculatoare, Bv. Vasile Pârvan, nr. 2

 

Ora de începere a concursului

În atenția candidaților

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență

Listele candidaților cu probleme la dosar:

Informații utile:

Metodologie – admitere sesiunea septembrie 2017

Locuri disponibile – admitere sesiunea septembrie 2017

Situatia inscrierilor – Sectiunea 6L, Sectiunea 10L

Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă pentru sesiunea septembrie 2017

Secțiunea 6 (admiterea se face prin concurs cu probe de verificare a cunoştinţelor): 

Înscriere candidaţi: 04 – 08.09.2017  si 11 – 12.09.2017

ora 09 – 14 in sala B221

Concurs de admitere: 13.09.2017
Rezultatele concursului: 14.09.2017, ora 10.00
Confirmări Runda I: 14.09.2017, ora 10.00 – 14.09.2017, ora 16.00
Afişare Runda II: 15.09.2017, ora 10.00
Confirmări Runda II: 15.09.2017, ora 10.00 – 15.09.2017, ora 16.00
Rezultatele finale: 15.09.2017, ora 18.00

—————————————————————————————————————————————————————————-

Secțiunea 10 (admiterea se face prin concurs de dosare):

Înscriere candidaţi: 04 – 08.09.2017  si 11 – 13.09.2017

ora 09 – 14 in sala B221

Înscriere candidaţi ID/IFR: 28.08.2017 – 13.09.2017
Concurs de dosare: 13.09.2017
Rezultatele concursului: 14.09.2017, ora 10.00
Confirmări Runda I: 14.09.2017, ora 10.00 – 14.09.2017, ora 16.00
Afişare Runda II: 15.09.2017, ora 10.00
Confirmări Runda II: 15.09.2017, ora 10.00 – 15.09.2017, ora 16.00
Rezultatele finale: 15.09.2017, ora 18.00

Procedura de inscriere este aceeasi ca in sesiunea iulie 2017 si poate fi consultata mai jos la alineatul Cum procedati 

 

 

Rezultate finale ale concursului de admitere – sesiunea iulie 2017

Comisia 6 de admitere: AC & ETcTI, concurs examen, domeniile CTI, IS, ETcTI

Comisia 10 de admitere: AC & ETcTI, concurs de dosare, domeniile INFO (zi si ID) si ETcTI (ID):

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență

Plata taxei de școlarizare pentru candidații admiși cu taxă.

Program Confirmări

 • Afișarea rezultatelor, runda 1: 26 iulie 2017, ora 10:00
 • Perioada 26 iulie ora 10 – 27 iulie ora 16 reprezintă RUNDA 1 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni initială

Pentru ocuparea unui loc fără taxă, este obligatorie, pe lângă depunerea chitanței de plată a taxei de confirmare și depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în ORIGINAL. Candidații declarați admiși în runda 1, care confirmă în Runda 1 de confirmări vor rămâne admiși și în rundele 2 și 3 fără a fi nevoie să reconfirme. Candidații declarați admiși în runda 1, care nu confirmă locul în Runda 1 de confirmări vor fi eliminați din concurs. În locul lor vor fi admiși în runda a 2-a următorii candidați din lista celor neadmiși în runda 1, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • Afișarea rezultatelor, runda 2: 28 iulie 2017, ora 10:00
 • Perioada 28 iulie ora 10 – 29 iulie ora 12 reprezintă RUNDA 2 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor, runda 3: 29 iulie 2017, ora 16:00
 • Intervalul orar 16:00 – 18:00 din data de 29 iulie reprezintă RUNDA 3 de confirmări a statutului de admis cu lista de opţiuni iniţială
 • Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2017, ora 20:00

Listele candidaților înscriși la Secțiunea 6L (concurs cu probă de matematică)

Lista candidaților înscriși la secțiunea 10L (concurs de dosare) până la data de 22.07.2017

Amplasarea sălilor de concurs

Ora de începere a concursului

În atenția candidaților

Codurile corespunzătoare domeniilor de licență

Listele candidaților cu probleme la dosar:

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 22.07.2017

 

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2017-2018
Domeniul de licență (tip,durata,limba) Nr. locuri fără taxă Nr. locuri cu taxă Tip concurs
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba română (învățământ de zi, 4 ani) 240 60 Concurs cu probă scrisă de verificare (Matematică)
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba engleză (învățământ de zi, 4 ani) 55 5 Concurs cu probă scrisă de verificare (Matematică)
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale* – limba română (învățământ la distanta – ID, 4 ani) 0 50 Concurs de dosare

* Pentru forma de studii învățământ la distanță (ID) înscrierile se fac în perioada 10-25 iulie 2017 online sau la sediul Centrului ID/IFR și de e-Learning (CEL), precum și la sediul facultății în perioada 17-22 iulie 2017, 24-25 iulie 2017.

 

Calendar admitere iulie 2017
17.07.2017 – 22.07.2017 – Orar: 09-14 Inscrierea candidatilor
25.07.2017, ora 10.00 Proba de evaluare a cunostintelor: MATEMATICA
26.07.2017 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda I
26.07.2017 ora 10.00 – 27.07.2017 ora 16.00 Confirmarea admisilor, runda I
28.07.2017 ora 10.00 Afisarea rezultatelor, runda II
29.07.2017 ora 10.00 – 29.07.2017 ora 12.00 Confirmarea admisilor, runda II
29.07.2017 ora 16.00 Afisarea rezultatelor, runda III
29.07.2017 orele 16.00 – 18.00 Confirmarea admisilor, runda III
29.07.2017 ora 20.00 Rezultate finale

 

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;

unde:

 • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
 • b = media la bacalaureat
Pentru concurs cu probă de verificare a cunoștințelor
media = b ;

unde:

 • b = media la bacalaureat
Pentru concurs de dosare

 

În atenția candidaților: cum procedați?

Fișa de înscriere se completează online (acasă sau în una dintre sălile amenajate la sediul facultății) , la adresa: https://admitere.upt.ro/

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Aceasta poate conține intercalate opțiuni de studii în limba română / engleză sau fără / cu taxa. Menționăm că statutul de student cu/fără taxa este valabil un an universitar, putând să se modifice în anul următor, în funcție de rezultatele obținute. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Acte necesare pentru înscriere:

– Acte necesare pentru înscriere la*

 • Secțiunea 6 (ETcTI + AC) : Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – zi) – în limba română sau engleză; Ingineria sistemelor (4 ani zi); Calculatoare și Tehnologia informației (4 ani zi)
 • Secțiunea 10 (ETcTI + AC):   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (4 ani – învățământ la distanță, în limba română); Informatică (3 ani Zi + 3 ani Învățământ la distanta);

* Candidații care doresc să se înscrie la ambele secțiuni, vor depune 2 dosare.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei (numerar sau cu cardul) sau la bancă în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații  și dovada plății (chitanța sau ordinal de plată) se depune la dosar. Contul este: RO54RNCB0255008330450206 , deschis la BANCA  COMERCIALĂ  ROMÂNĂ  ‐  SUCURSALA 700.

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secţiunii 6 + 10 (ETC + AC) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Documente utile:

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2017