Rezultatele finale ale concursului de admitere la Master ETC – sesiunea Iulie + Septembrie 2014

Candidații admiși, care au solicitat cazare în cămin, se vor adresa Direcției Sociale, Cămin 4, pentru a primi repartizările.

Confirmări: vineri 19.09.2014, orele 10:00-14:00, sala B221. Confirmarea locului presupune plata taxei de confirmare de 100 lei, depunerea chitanței la dosar,  depunerea diplomei/adeverinței de absolvire în original (dacă aceasta nu este deja la dosar) și completarea dosarului cu actele lipsa (acolo unde este cazul).

In atentia candidatilor la concursul de master – septembrie 2014:

In functie de dinamica numarului de candidati inscrisi in concurs la facultaile din cadrul UPT, numarul de locuri bugetate pot fi suplimentate incepand cu runda I de confirmari. Numarul de locuri suplimentare se va afisa in cursul zilei de 18 septembrie 2014.   (Comisia Centrala de Admitere – septembrie 2014)

 

Calendar admitere septembrie 2014 -Master
15.09.2014 – 17.09.2014           Orar: 09-14 – Inscrierea candidatilor Secretariat etaj 2, corpul B
18.09.2014 INTERVIU
19.09.2014 ora 10.00 Afisarea rezultatelor
19.09 orele 10-14.00 Confirmări
19.09.2014 ora 18.00 Afisarea rezultatelor finale

Documente utile:

Numărul de locuri scoase la concurs -sesiunea septembrie- Domeniul de Master Inginerie Electronică și Telecomunicații
Programul de MASTER* Nr. locuri
Fara taxa Cu taxa
Electronică Biomedicală 17 
10
Tehnologii Multimedia 0 0
Electronica Sistemelor Inteligente 7
10
Communication Network (Lb. Engleza) 0 0
Tehnici Avansate in Electronica 19
10
Ingineria Retelelor de Telecomunicatii 5 9

Acte necesare pentru înscriere:

 • Diploma de licență sau Adeverinţă de absolvire (pentru absolvenții 2014)**
 • Foaia matricolă facultate
 • Diploma de bacalaureat+foaie matricolă liceu (copie autentificată)
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.
 • Certificat de naştere (copie legalizată)
 • Carte de identitate (copie autentificată)
 • Declaraţie notarială pentru absolvenţii din promoţii anterioare 2014, din care să rezulte dacă au mai beneficiat de subvenție de la buget pentru studii de Master
 • 2 poze, tip buletin
 • fișa de înscriere
 • chitanță taxa de înscriere (sau cerere + acte doveditoare pentru scutire de taxă conform Metodologiei)
 • dosar plic

** La înscriere se pot depune diplomele  copie legalizată (la notar) sau autentificată (la Secretariatul Decanatului ETC). La confirmarea locurilor fără taxă se depune la dosar DIPLOMA sau ADEVERINȚA ÎN ORIGINAL.

Fișa de înscriere se completează online, la adresa: http://admitere.upt.ro/master/.

– Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc  la caseria comisiei (Secretariat, etajul 2 corpul B) și dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 150 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2014-2015

Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere 2014 

 Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

 • Ma – media finală de admitere
 • Mm – media examenului de diplomă/licență
 • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
 • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

 

Rezultatele concursului de admitere la Master ETC sesiunea iulie pot fi consultate aici.

Rezultatele concursului de admitere la Master ETC pentru candidații din Republica Moldova pot fi consultate aici.

Candidații admiși la programele Tehnici Avansate în Electronică și Electronică Biomedicală, trebuie să aibă în vedere faptul ca unul din aceste programe se poate să nu fie activat dacă în sesiunea de admitere din septembrie nu se completează până la minim 26 admiși. De aceea, la confirmare, acești candidați vor completa o Declaratie că au luat la cunoștință că: în cazul în care nu se activează programul la care au fost admiși vor fi redistribuiți la alt program activat,în funcție de lista lor de opțiuni.

Confirmări: miercuri 09.07.2014, orele 10:00-16:00, sala B221. Confirmarea presupune plata taxei de confirmare de 100 lei, depunerea chitanței la dosar și depunerea diplomei/adeverinței de absolvire în original (dacă aceasta nu este deja la dosar).

În urma înscrierilor au fost  validate în cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații, pentru concurs, următoarele programe de Master:

 • Electronica Sistemelor Inteligente (ESI)- 26 locuri
 • Ingineria Rețelelor de Telecomunicații (IRT) – 26 locuri
 • Tehnici Avansate în Electronică (TAE) – 26 locuri
 • Electronică Biomedicală (EB) – 26 locuri

Notă: Candidații cu o singură opțiune sau cu listă scurtă de opțiuni pot să adauge opțiuni suplimentare (fără a schimba ordinea opțiunilor deja exprimate) prin prezentarea la Comisia de Admitere în sala B221, luni 07.07.2014 între orele 9-15.

Candidații care au ca primă opțiune un alt program, au fost programați la interviu la următoarea opțiune validată.

Interviurile se vor desfășura luni 07.07.2014, începând cu ora 10.00, după următorul program:

Candidații sunt rugați să fie prezenți cu minim jumătate de oră înainte de ora programată.