Programul Concursului de Matematică Valeriu Alaci 2017
 Sâmbătă 20.05.2017

  • Accesul în sălile de concurs se va face începând cu ora 09:15 numai pe baza cărţii de identitate sau a carnetului de elev.

  • Concursul începe la orele 10:00.

  • Accesul în sală după ora 10:00 este interzis.

  • Este interzisă folosirea de către participanţi, în timpul probelor, a calculatoarelor sau a altor mijloace tehnice de calcul, a telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicaţie de orice tip.

  • La ora 13:00 participanții sunt invitați să revină în sălile de concurs pentru a asista la corectarea lucrărilor.  • Festivitatea de premiere: ora 18:00 – sala Electro_D1  • Elevii calificați și confirmați, care vin direct la concurs sâmbătă sunt invitați să se înregistreze începând cu ora 9:00 în holul de la parterul clădirii Facultăților de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaționale, respectiv Automatică şi Calculatoare, de pe Bdul. Vasile Pârvan, nr. 2.


 Repartizarea concurentilor pe sali, in ordine alfabetica.
Amplasarea sălilor
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaționale & 
                            Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Adresa: Bdul. Vasile Pârvan, nr. 2
 Săli :
Electro_D1 - parter (în curte)
Electro_A101 - etajul I
Electro_A 106 - etajul I
Electro_A 117 - etajul I
Electro_A 108 - etajul I
Facultatea de Construcţii Civile şi Arhitectură
Adresa : Str. Traian Lalescu, nr. 2A
Săli :
Constr_VV – Amfiteatrul “Victor Vlad” - etajul I