Burse si ajutoare speciale 2010/2011 sem I. ANUNT Dosarele se depun la secretariatul departamentului MEO, etajul III, corpul B, la d-na Simona Dobrescu. Termen 18.10.2010.