Dosarele pentru acordarea burselor sociale speciale se depun in perioada 27.03.2013- 10.04.2013, la secretariatul dep.EA. Bursele sociale speciale se acorda studentilor de la ciclurile licenta si master cu o situatie scolara buna sau foarte buna si care au o situatie financiara/materiala precara ( maxim 75% din venitul minim pe economie).  In cazuri exceptionale se admite ca solicitantii sa aiba 2 restante. Actele necesare sunt afisate la avizierul de la etajul I, corp B, dep.EA.