Conform HCA 33/01.07.2015 in UPT se vor acorda nu numar limitat de burse speciale in valoare de 400 lei/luna pentru studentii merituosi de la master. Bursele se vor acorda pe baza cererilor completate si depuse personal la decanatul facultatii pana la data de 04.03.2015, ora 15.00. Cererile tip vor fi insotite de documente doveditoare. Facultatii de ETc i s-au alocat 3 locuri.