Conform Hot. CA 54/24.10.2017 studentii de la programele de studii universitare de licenta din cadrul UPT pot beneficia de bursa speciala din veniturile proprii ale UPT.