Completarea contractelor de studii se face la adresa. Termenul de completare si predare la secretariatul departamentului apartinator este 14.10.2016 ora 13.00, in cel putin un exemplar. Completare contractului de studii este obligatorie pentru toti studentii de la licenta si master, mai putin anul I care a primit contractul de studii la deschiderea anului universitar.