Completarea contractelor de studii se face la adresa. Termenul de completare si predare la secretariatul departamentului apartinator este 13.10.2017 ora 13.00, in cel putin un exemplar. Completarea contractului de studii este obligatorie pentru toti studentii de la licenta si master, mai putin anul I licenta care a primit contractul de studii la deschiderea anului universitar.