Studenții care urmează ciclul licență (anii I-IV) sunt rugați sa își completeze contractele de studii. Aplicația de contractare este disponibila la adresa http://student.etc.upt.ro/contracte/ .

Eventualele erori respectiv probleme întâlnite în procesul de contractare postați-le la adresa http://student.etc.upt.ro/topic/2941-contractare-20132014/ sau la e-mail, adresa vlad.vesa[at]etc.upt.ro !

ATENȚIE:

  • Studenții de anul I vor face contractarea după începerea anului universitar, aceștia ne știind încă numerele matricole aferente fiecăruia!
  • Studenții de ANUL 3 și 4 care nu au efectuat contractarea, vor avea ca termen limita pana vor putea trimite opțiunea: astăzi 17.09.2013 orele 18:00.
  • Studentii de ANUL 3 sunt rugati sa isi completeze contractele pana astazi 19.09.2013 orele 20:00. (acest lucru implicând selectarea materiei opționale care se dorește a se face în semestrul 2)

Studenti anul III_TST
Studenti anul III_EA