Studentii reinmatriculati in anul universitar 2016/2017, sau in an de extensie,  vor completa in dublu exemplar cotractul de studii si il vor duce la secretariatul facultatii pana la inceperea anului universitar.