In perioada 10-14.07.2017 conventile de practica se pot ridica de la secretariatele departamentulor de EA si COM.

Acordurile si protocoalele cu UPT se pot ridica de la decanat.