Universitatea “Politehnica” din Timisoara, Facultatea de Electronică și Telecomunicații organizează Sesiunea de comunicări științifice “Doctor ETc 2014”.

Manifestarea se adreseaza studentilor, masteranzilor, doctoranzilor si inginerilor cu doctoratul sustinut in ultimii doi ani in domeniul “Electronica si Telecomunicatii” sau in domenii inrudite.

Locul de desfășurare: cladirea Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, Bd. Vasile Parvan nr. 2, 300223 Timisoara.

Data: 30 mai 2014.

Nu se percepe taxa de participare.

Adresa de corespondenta: dr.etc@upt.ro

Lucrarile, redactate in limba engleza, sub editorul de texte MSWord, cu o lungime de maximum sase pagini, folosind formatul indicat, vor fi publicate intr-un volum electronic pe CD (eventual tipărit contra cost) din care fiecare colectiv de autori va primi cate o copie.

Termenul limita de trimitere a lucrarilor: 16 mai 2014.

Studenții masteranzi vor încărca lucrările pe Campusul Virtual la secțiunea Comunicări științifice unde vor avea un cont.

Ceilalți participanți vor trimite lucrările pe adresa de corespondență: dr.etc@upt.ro

Recenziile initiale vor fi efectuate de catre cadrele didactice conducatoare ale lucrarii de disertatie in cazul studentilor masteranzi, respectiv de alte cadre didactice pentru doctoranzi sau ingineri cu titlul de doctor obtinut in ultimii doi ani, iar acceptarea/respingerea vor fi transmise in termen de 3 zile de la primirea lucrarii.

In caz de acceptare, textul integral, editat în formatul din model (Instructiuni redactare lucrare Doctor ETc 2014), va fi încărcat pe campusul virtual pana in data de 23.05.2014.

Lucrarile care vor fi selectate pentru publicare în Buletinului Stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timisoara, seria Electronica si Telecomunicatii vor trebui corectate corespunzător cerințelor recenzenților de la revista și reformatate corespunzător formatului articolelor din bulletin.