Începând cu data de 01.11.2016 începe eliberarea foilor de debit la secretariatul facultății de la parter.