Conform adresei UPT 7001/11.06.2018 și conform art. 14, al. 3, studentii din anii terminali mai pot sustine 2 examene (indiferent de semestru) in sesiunea de vara. Prezentarea la examen si achitarea taxei se face pe baza unei cereri aprobate in prealabil.

Studentii care nu devin integralisti in urma celor 2 examene mai pot sustine examene si in sesiunea din toamna conform art.14 al.3 din regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/dizertatie din UPT.