Lista studentilor propunși spre exmatriculare pentru neplata taxelor de sem. II, 2017/2018. Studentii din lista anexata mai pot plati taxele in perioada 14.05.-25.05.2018 conform adresei UPT 5642/10.05.2018.