Lista studentilor exmatriculati pentru neplata taxelor de sem. II. Studentii din lista anexata se mai pot reinmatricula in perioada 14.06.-23.06.2017 conform adresei UPT 7664/12.06.2017.