In conformitate cu prevederile OUG 75/2005 aprobată prin Legea 87/2006 şi a “Metodologiei de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior” aprobată prin HG 1418/2006, în data de 26.03.2009 au fost validate rapoartele Consiliului ARACIS cu privire la acreditarea programelor de studii universitare MASTER pentru următoarele specializari:

  1. Electronica Sistemelor Inteligente (ESI) – master aprofundare
  2. Tehnici Avansate în Electronică (TAE) – master aprofundare
  3. Instrumentaţie Electronică (IE) – master complementar
  4. Electronică Biomedicală (EB) – master complementar
  5. Ingineria Reţelelor Telecomunicaţii (IRT) – master aprofundare
  6. Prelucrarea Semnalelor (Traitement de Signal-lb.fr) (TS) – master aprofundare
  7. Tehnologii Multimedia (TM) – master complementar

Programe masterale oferite in limba engleză

  1. Advanced Electronics in Intelligent Systems (AEIS) – master aprofundare în limba engleză, program NOU
  2. Communication Networks (CN) – master aprofundare în limba engleză, program NOU

 

Brosura Mastere ETc 

 

Cele mai bune prezentări ale lucrărilor de dizertaţie

Top 5 2010 se găseşte aici