Taxele de studii aferente semestrului II al anului universitar 2012-2013 se va face in perioada 06.03.2013-12.04.2013. Studentii exmatriculati pentru neachitarea taxelor pe semestrul I se mai pot reinmatricula pe baza unei cereri, cu plata taxei de reinmatriculare si a penalizarii in vigoare. Taxa de reinmatriculare se va achita la casieria Rectoratului, iar penalizarile si taxele de scolarizare la cesriile facultatilor.