Conform planului de invatamant , studentii anilor I-II-III sunt obligati sa efectueze practica in productie, la finele anului universitar in curs. Studentii au obligatia de a descarca formularul de practica de pe link-ul anexat, sa-l completeze cu denumirea unitatii unde vor efectua practica.

Locurile de efectuare a practicii sunt alese de studenti, care au obligatia pana la sfarsitul sesiunii de vara sa prezinte la secretariatul de departament la care sunt arondati acceptul de practica (din anexa)semnat si stampilat de unitatea de productie in care urmeaza sa efectueze practica.

Colocviul de practica (ultima nota in contul anului universitar curent) va fi sustinut in prima saptamana de scoala a anului universitar 2013/2014. La colocviu studentii au obligatia sa prezinte adeverinta de practica (din anexa),semnata si stampilata si caietul de practica (activitatile efectuate in perioada celor 18 zile de practica). Numarul total de ore de practica efectuata trebuie sa fie 90 ore.