In vederea sustinerii verificarilor la disciplinele nepromovate, cu evaluare DISTRIBUITA, de semestrul 2,din anii 1, 2 si 3 de studii, se organizeza o sesiune speciala:

Participarea la aceasta sesiune speciala este conditionata de depunerea unei CERERI in care se va specifica disciplina cu evaluare DISTRIBUITA la care se doreste examinarea. Precizam ca singurele programari I si II pentru disciplinele cu evaluare DISTRIBUITA de semestrul 2 din anii 1, 2 si 3 de studii, in afara celor uzuale cu anii de studii de drept din sesiune, sunt cele din aceasta sesiune speciala.

Cererile se vor depune la secretariatele de departament (nu Decanat) PANA LA  data de 25.11.2011 ora 13.

In urma cererilor depuse se va face programarea examenelor care va fi afisata pana la 01.12.2011.