Lista

Contestatii se pot depune pana la data de 13.06.2017, ora 15.00 la decanatul facultatii sau pe email la adresa etc@upt.ro.