SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

REZULTATE FINALE

Programare interviu

NUMARUL DE LOCURI

Denumire program master

Număr de locuri

fără taxă

Număr de locuri

cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

0

10

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

0

9

Tehnologii multimedia (TM)

0

10

Electronică biomedicală (EB)

0

4

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (TSAeA)

0

9

Communications Networks (lb. engleză-CN)

6

10

  

Calendar admitere septembrie 2019 -Master ETcTI
13, 14, 16, 17, 18.09.2019
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
Decanat
19.09.2019, ora 9.00 INTERVIU
20.09.2019 ora 9.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
20.09.2019 ora 15.00 Afișarea rezultatelor finale

 

Rezultate finale admitere  - sesiunea iulie 2019

Rezultate admitere in ordinea mediei de intrare

 

Rezultate admitere  - partea II 

Rezultate admitere in ordinea mediei de intrare

 

Programare interviu in functie de prima optiune

Comisia IRT/CN

 

Locuri scoase la concurs pentru partea a II-a:

Denumire program master

Număr de locuri

fără taxă

Număr de locuri

cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

0

10

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

4

9

Tehnologii multimedia (TM)

0

10

Electronică biomedicală (EB)

0

5

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (TSAeA)

0

9

Communications Networks (lb. engleză-CN)

8

10

  

Calendar admitere iulie 2019 -Master ETcTI / partea II
15.07.2019 - 18.07.2019*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
Decanat
19.07.2019 INTERVIU
19.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
24.07.2019 ora 10.00 Afișarea rezultatelor finale

 

 

Rezultate finale admitere  - partea I 

Rezultate admitere in ordinea mediei de intrare

 

Confirmările se fac in data de 11.07.2019, cei care au fost admisi doar în runda 2, sala B221 incepând cu ora 10.00 până la ora 14.00, taxa 100 lei.

 

Rezultate admitere pentru runda 1 de confirmări

Rezultate admitere in ordinea mediei de intrare

Notele la interviu ale candidaților Români de pretutindeni. Rezultatele concursului pentru candidații Români de pretutindeni se dau centralizat pe UPT, în data de 22.07.2019, ora 10.00, deoarece aceștia concurează pe locuri separate la nivel de universitate.

Confirmările se fac in data de 09.07.2019, sala B221 incepând cu ora 10.00, taxa 100 lei.

 

Programare interviu in functie de prima optiune

Comisia EB          Comisia ESI          Comisia IRT/CN          Comisia TM/TSAeA      

Interviu Skype - candidatii vor primi prin e-mail datele de contact pentru desfasurarea interviului

Statistica înscrierilor în raport cu prima opțiune la data de 05.07.2019

 

Locuri scoase la concurs:

Denumire program master

Număr de locuri

fără taxă

Număr de locuri

cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

32

10

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

32

10

Tehnologii multimedia (TM)

33

10

Electronică biomedicală (EB)

38

10

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (TSAeA)

30

10

Communications Networks (lb. engleză-CN)

25

10

  

 

Calendar admitere iulie 2019 -Master ETcTI / partea I
01.07.2019 - 05.07.2019*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
sala B221 (Secretariat etaj 2, corpul B)
08.07.2019 INTERVIU
09.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
09-10.07.2019 orele 10-16.00 Runda 1 de confirmări, sala B221
11.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 2 de confirmări
11.07.2019 orele 10-14.00 Runda 2 de confirmări, sala B221
12.07.2019 ora 16.00 Afisarea rezultatelor

 *OBS. Candidații înscriși până în data de 05.07.2019 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2019 partea I. Cei care se înscriu după data de 15.07 dar până la data de 18.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după confirmarea rezultatelor din partea I.

 

Calendar admitere iulie 2019 -Master ETcTI / partea II
15.07.2019 - 18.07.2019*
Orar: 09-14
Inscrierea candidatilor
Decanat
19.07.2019 INTERVIU
19.07.2019 ora 10.00 Afisarea rezultatelor pentru Runda 1 de confirmări
24.07.2019 ora 10.00 Afișarea rezultatelor finale

  *OBS. Candidații înscriși până în data de 05.07.2019 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2019 partea I. Cei care se înscriu după data de 15.07 dar până la data de 18.07, vor intra in competiție pe locurile rămase libere după confirmarea rezultatelor din partea I.

Cum procedez - instrucțiuni.


Fișa de înscriere se completează online, la adresa:
https://admitere.upt.ro/master/
- Candidații sunt rugați să introducă corect și complet toate datele. Lista de opțiuni se completează în ordinea preferințelor. Fișa de înscriere se va tipări de către comisie, la sediul facultății, la depunerea și validarea dosarului de concurs și va fi semnată de candidat.
Actele necesare la dosarul de înscriere

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la caseria comisiei, cash sau cu cardul (Secretariat, etajul 2 corpul B) sau prin banci în contul Facultății de Electronică și Telecomunicații , iar dovada plății (chitanța sau ordin de plată) se depune la dosar:

  • taxa de înscriere: 150 lei - la înscriere,

 

  • taxa de confirmare: 100 lei - după afișarea rezultatelor, la confirmare.Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE (formularul se poate obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la comisie pentru aprobare, după care se depune dosarul.
Taxele de școlarizare în UPT în regimul de studii cu taxă, pentru anul universitar 2019-2020
Informații suplimentare se găsesc pe pagina de web a Universității Politehnica Timișoara, la secțiunea Admitere Master 2019

Media de admitere se calculeaza cu formula:unde:

  • Ma - media finală de admitere

 

  • Mm - media examenului de diplomă/licență

 

  • Ni - notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.

 

  • k - coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1Documente utile: 

  • Anexa 1 (valori ale coeficientului k)