Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

 

     

 

     Înscrie-te ONLINE!
 


 

 • NUMĂRUL DE LOCURI fără taxă și cu taxă repartizat pe programe de studii (in curs de actualizare)
   

Informații generale

 

      
       
 Anexe la Metodologie:

 • Anexa 1 - Valori ale coeficientului K
 • Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
 • Anexa 3 - Oferta programelor de studii universitare de master organizate de UPT în anul universitar 2022-2023
 • Anexa 4 - Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2022 partea I

Înscriere candidaţi:

04.07.2022 - 09.07.2022 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
04.07.2022 - 09.07.2022 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orarului afișat)

Concurs de admitere (interviu):

11.07.2022 (luni) – 12.07.2022 (marți)

Rezultatele concursului:

12.07.2022, ora 18:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

13.07.2022, ora 09:00 – 15.07.2022, ora 14:00


*OBS. Candidații înscriși până în data de 09.07.2022, ora 14.00 vor intra în competiția corespunzătoare calendarului de admitere iulie 2022 partea I. Cei care se înscriu după data de 09.07  ora 14.00 dar până la data de 26.07, ora 16.00,  vor intra in competiție pe locurile rămase libere după confirmarea rezultatelor din partea I, conform hotărârii biroului consiliului facultății.

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2022 partea II

Înscriere candidaţi:

10.07.2022 - 26.07.2022 până la ora 16:00 (online https://admitere.upt.ro/)
10.07.2022 - 26.07.2022 până la ora 16:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orarului afișat)

Concurs de admitere (interviu):

27.07.2022 (miercuri)

Rezultatele concursului:

27.07.2022, ora 18:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

28.07.2022, ora 09:00 – 29.07.2022, ora 14:00


NUMĂRUL DE LOCURI

Denumire program master

Număr locuri  fără taxă

Număr locuri    cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

 25  10

Automotive Electronic Systems (lb. engleză-AES)

 22  10

Electronică biomedicală (EB)

27  10 

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

20 10 

Communications Networks (lb. engleză-CN)

20  10 

Tehnologii multimedia (TM)

25  10 

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (TSAeA)

20  10 

Ingineria datelor (iDATA)

25  10 

  

Media de admitere se calculeaza cu formula:unde:

  • Ma - media finală de admitere

 

  • Mm - media examenului de diplomă/licență

 

  • Ni - notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere. Conform art. 2 din Metodologie, conducerea facultății a hotărât ca pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master nota de apreciere sintetică să poată fi echivalată cu media multianuală, la solicitarea candidaților.

 

  • k - coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1
CENTRE DE ADMITERE 
 • La nivel de facultate:
1. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256 403 291
0725 890 924
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. www.etcti.upt.ro

 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documenteAICI

 


 

Alte categorii de candidați

 

 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ
   

  • Număr de locuri: ___ (cf. Adresei ME nr.____)
    
 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI - detalii

 


 

Taxe

 • TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr.___)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
  - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
 

 • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr.___)