The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Activitatea educațională este organizată pe trei nivele de studii: învățământ de lungă durată (ingineri, 4 ani), studii post-universitare prin programe de tip Master (2 ani), studii post-universitare prin programe de tip Doctorat (3 ani). Studenții noștri pot efectua stagii de practică și lucrări de diplomă/disertație în cadrul unor companii de renume, acestea fiind parteneri ai școlii noastre: Continental Automotive, Nokia, Kathrein, Romtelecom, AEM, Flex, Hella, Vodafone sau Orange.  Procentual, cifra de angajabilitate în domeniu a absolvenților facultății de ETcTI este în medie de peste 88% (după ciclul Licență), respectiv de peste 96% (după ciclul Master). Direcțiile prioritare sunt industria națională cât și cea internațională.

Domenii de competenta ale cadrelor didactice

Informatii utile