The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Conducatori de doctorat (IOSUD UPT)

Informaţii suplimentare

Informatii actualizate despre admitere la studiii universitare de doctorat pot fi accesate aici.

Departamentul de Electronică Aplicată    

Prof.dr.ing. Dan LascuSinteza convertoarelor dc-dc; Analiză, modelare şi simulare în electronica de putere; Bifurcație și haos, Comenzi inteligente în convertoare în comutaţie – comenzi predictive, comenzi fuzzy, algoritmi evolutivi; Convertoare de putere pentru industria automotive; Poluare armonică şi calitatea puterii – corecția activă a factorului de putere; Convertoare pentru energii regenerabile;
Prof.dr.ing. Cătălin Caleanu - Rețele neuronale profunde, Computer vision, Embedded systems cu aplicații în domeniile automotive, Imagistică medicală, Biometrie.
Prof.dr.ing. Aurel-Stefan GONTEAN (6 doctori confirmați) – arhitecturi avansate de microcontrolere RISC-V, acceleratoare hardware, microelectronică și proiectarea de circuite integrate (inclusiv proiectare de sisteme embedded cu securitate sporită, cu FPGA, PYNQ, unelte de sinteză de nivel înalt C/C++, Matlab / Simulink), modelare, simulare dispozitive pentru recoltarea energiei. 

Pentru detalii suplimentare accesati pagina departamentului

Departamentul de Comunicații    
Prof.dr.ing. Miranda Monica Naforniță (11 doctori confirmati) - Comunicatii de date, Retele de calculatoare, Codarea canalului si a sursei, Teoria Informatiei.
Prof.dr.ing. Corina Naforniță - Prelucrarea statistica a semnalelor, Prelucrarea semnalelor si a imaginilor, Watermarking, Denoising, Wavelets, Radar.
Prof.dr.ing. Marius Oteșteanu (6 doctori confirmati, din care 1 in cotutela cu universitate din Germania) - Metode, tehnici si tehnologii pentru comunicatii de banda larga (5G), Metode, tehnici si tehnologii pentru dezvoltarea de aplicatii bazate pe senzori 3D, pentru autovehicule conduse autonom.
Prof.dr.ing. Radu Vasiu - Tehnologii multimedia, Procesarea numerica a imaginilor, Compresie audio-video, Sisteme si tehnologii educationale avansate, Aplicatii multimedia interactive, Smart City, Open Data, Dezvoltarea aplicatiilor mobile, Realitate virtuala si augmentata, Tehnologii blockchain.
Prof.dr.ing. Ioan Naforniță (18 doctori confirmati din care 4 in cotutela cu universitati din Franta si Grecia) - Prelucrarea numerică a semnalelor, Prelucrarea adaptivă a semnalelor, Reprezentări timp – frecvenţă, Radar, Masurari numerice, Telecomunicatii.
Prof.dr.ing. Alexandru Isar (5 doctori confirmati din care 2 in cotutela cu universitati din Franta) - Aplicatii ale functiilor wavelet in electronica si telecomunicatii, Tehnici inteligente de prelucrare a semnalelor generate de sateliti, Big Data si Data-mining.
Pentru detalii suplimentare accesati pagina departamentului.
Departamentul de Măsurări și Electronică Optică    
Prof.dr.ing. Mihaela Lascu  - Prelucrarea semnalelor și imaginilor biomedicale, Prelucrarea imaginilor biologice, Noi algoritmi și metode matematice în prelucrarea avansată a imaginilor medicale și biologice, Utilizarea transformării wavelet în prelucrarea avansată a semnalelor și imaginilor biomedicale, Prelucrarea avansată a imaginilor în biologie, Algoritmi genetici, învățare profundă.
Prof.dr.ing. Aldo De Sabata  - Cercetare în domeniul Compatibilității Electromagnetice, EMI- ElectroMagnetic Interference, Aplicaţii ale structurilor periodice cu bandă interzisă la reducerea interferenţelor electromagnetice, Metamateriale, Suprafeţe selective în frecvenţă, Structuri electromagnetice periodice.
Prof.dr.ing. Daniel Belega - Algoritmi în domeniile timp și frecvență, Modele dinamice pentru fazori, Estimarea în timp real a parametrilor fazorilor în conformitate cu Standardul IEEE C37.118.1-2011, Algoritmi pentru estimarea sincrofazorilor.
Șl.dr.ing. Ancuți Cosmin - Tehnici actuale de image processing/computer vision/machine learning, Implementarea/optimizarea diverselor tehnici de image processing pe platforme low cost (Ex. Raspberry Pi, OpenROV Trident).
Pentru detalii suplimentare accesati pagina departamentului.