The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Metodologia de desfășurare a admiterii pentru acest an universitar este în curs de actualizare, în contextul situației de criză create de virusul COVID-19. Vom reveni în cel mai scurt timp cu informații suplimentare despre calendarul admiterii și înscrierea ONLINE.

 

 Înscrierea la admitere

 

  • INSCRIERE ONLINE - Candidatul se înregistrează în platforma informatică  http://admitere.upt.ro/phd/ ;  platforma este disponibilă din iunie 2020. După introducerea informațiilor prevăzute în Anexa 3, platforma informatică generează automat fișa de înscriere în format PDF. Fișa de înscriere se tipărește și se semnează de către candidat.
     
  • Dosar de înscriere pentru admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie în conformitate cu Anexa 4 cu CV tip EUROPASS
Dosarul se depune la rectoratul UPT - P-ța Victoriei nr.2 etaj I cam. 103 - secretariatul Școlii Doctorale, tel.0256-403180,

de luni până joi , între orele 11.00 - 16.00 și vineri între orele 10.00 - 13.00

La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte documentele în original în vederea certificării conformității copiilor incluse în dosar.

 

  • Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză - de preferat engleză)
    • se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, Centrul Interlingua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204,
    • în zilele de luni - vineri, ora 10:00

Informatii suplimentare!