The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024
Centrul de Cercetari in Prelucrarea Inteligenta a Semnalelor (ISPRC)  
Centrul de Cercetari in Prelucrarea Inteligenta a Semnalelor (ISPRC), din cadrul Departamentului de Comunicatii, functioneaza din 1986 în predare, cercetare și publicarea rezultatelor. Cateva din preocuparile centrului sunt: Prelucrarea statistica a semnalelor, Prelucrarea semnalelor si a imaginilor, Radar, Aplicatii ale functiilor wavelet in electronica si telecomunicatii, Tehnici inteligente de prelucrare a semnalelor generate de sateliti, Big Data, Data mining, Reprezentări timp – frecvenţă, Masurari numerice, Comunicatii de date, Retele de calculatoare, Codarea canalului si a sursei, Teoria Informatiei. Aceste preocupari s-au materializat de-a lungul timpului in granturi internationale, finantate de AUPELF-UREF, ESA, dar si nationale, finantate de UEFISCDI s.a. Mai multe detalii aflati accesand pagina centrului ISPRC https://com.upt.ro/isprc/.
Intelligent Embedded Vision (IEV)  
Grupul de cercetare “Intelligent Embedded Vision” (IEV) cuprinde cercetatori si studenti ai UPT cu preocupari in domentiile: Calcul inteligent (retele neuronale, sisteme fuzzy, calcul evolutiv, Inteligenta de grup, Invatare produnda/deep leearning), Sisteme dedicate/embedded (ARM Cortex, TI Drive Assist TDA2x, TDA 3x, FPGA Altera, Xilinx, TPU, Movidius Myriad) Vedere artificiala (captura, reprezentare, preprocesare, extragere de trasaturi, segmentare, detectie, recunoastere 2D si 3D). Oferă activități de cercetare, dezvoltare și de instruire în domeniile sus-menționate. http://intelligentembeddedvision.upt.ro
Centrul de Cercetare “Electronica Sistemelor Inteligente” (CCESI)
Centrul de Cercetare “Electronica Sistemelor Inteligente” (CCESI) este o organizaţie ştiinţifică transdepartamentală, independent profesional, apolitică, neguvernamentală, fara personalitate juridică, creată în scopul promovarii cercetării ştiinţifice exploratorii şi applicative în domeniul interdisciplinar al sistemelor inteligente. CCESI desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, de pregatire, informare, documentare, expertizare si consultanta in domeniile automotive, sisteme dedicate/embedded, testare, retele neuroanle profunde, prelucrari de imagini, imagistica medicala, vedere artificiala, electronica de putere, energii regenerabile, compatibilitate electromagnetica.http://ccesi.upt.ro/
Centrul de Cercetari in Multimedia (CM)
In anul 2011, in urma unui proces de evaluare interna, s-a realizat acreditarea ca centru de cercetare al Universitatii Politehnica Timisoara, sub denumirea actuala de Centrul de cercetari in Multimedia. De-a lungul celor doua decenii de existenta, centrul si-a adus contributia in obtinerea unor rezultate notabile din punct de vedere stiintific si didactic: conducerea de teze de doctorat; sustinerea introducerii invatamantului de tip blended-learning pentru studentii Universitatii Politehnica Timisoara, in colaborare cu Centrul de e-Learning; coordonarea de proiecte Europene in domeniu, desfasurate in consortiu international; derularea unor proiecte Europene in domeniu, in calitate de coordonator al partenerului din Romania; coordonarea de proiecte nationale de cercetare, individuale sau in parteneriat; desfasurarea unor proiecte finantate din Fonduri Structurale Europene; publicarea de lucrari stiintifice. In prezent, o mare parte din temele de cercetare abordate, precum si din aplicatiile realizate in cadrul specializarii, sunt legate de: utilizarea tehnologiilor multimedia in domeniul educational, cu accent pe dezvoltarea platformelor de e-learning, a platformelor de tip MOOC si a unor unelte moderne de comunicare integrabile pe platformele electronice utilizarea tehnologiilor de Realitate Virtuala si Realitate Augmentata in dezvoltarea de aplicatii mobile educationale, culturale sau de promovare a turismului utilizarea conceptului de Date Deschise pentru realizarea de aplicatii interactive in domeniul Smart City (online si mobile) promovarea si asigurarea suportului pentru dobandirea de Competente Digitale, in conformitate cu Cadrul European al Competentelor Digitale pentru Cetateni (DigComp 2.1) promovarea tehnologiilor interactive in dezvoltarea de servicii legate de conceptul Industrie 4.0 dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, e-educatie, e-turism si cultura digitala dezvoltarea Muzeului Tehnic Digital al UPT, prin dezvoltarea de aplicatii interactive care folosesc tehnologii VR/AR pentru promovarea premierelor tehnice ale UPT si ale Timisoarei in general. Mai multe detalii https://cm.upt.ro