The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

Locuri alocate Serviciului Român de Informații (SRI)

Facultatea 

Specializarea

 Număr locuri

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

 Electronică Aplicată

   

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

   

 

 

Modalitatea de admitere

Admiterea se face prin echivalarea notei n, pe baza opțiunii candidatului, cu nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică. Această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat.

Media de admitere se calculează astfel:

unde:

m – media de admitere;

n – nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică;

b – media la bacalaureat.

 Calendarul admiterii - sesiunea iulie
 

Activitate Mod derulare

Perioadă

 Preînscriere candidați:

Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro/

01.06.2024 – 10.07.2024 până la ora 14:00

Înscriere candidați:

Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro/

 

 

 

sau

Fizic la facultate

 

sau

Fizic în centrele zonale de admitere

11.07.2024 – 24.07.2024 până la ora 14:00

 

11.07.2024 – 24.07.2024 până la ora 16:00, astfel:

                         11-12.07.2024, 09:00 – 16:00

                         15-19.07.2024, 09:00 – 16:00

                         22-23.07.2024, 09:00 – 16:00

                         24.07.2024, 09:00 – 14:00

 

17.07.2024 – 19.07.2024, orele 9:00 – 16.00

23.07.2024 – 24.07.2024, orele 9:00 – 14.00

Concurs de dosare - 24.07.2024
Afișare rezultate concurs: Fizic și Online prin Enroll 24.07.2024, ora 20:00          
Confirmări Runda I:

Fizic la facultate
sau
Fizic în centrele zonale de admitere
sau
Online prin Enroll dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă *

25.07.2024 – 26.07.2024, 9:00 – 16:00

25.07.2024 – 26.07.2024, 9:00 – 16:00

 

25.07.2024 – 26.07.2024, până la ora 16:00

Afișare Runda II: Fizic și Online prin Enroll 26.07.2024, ora 20:00                                           
Confirmări Runda II:

Fizic la facultate

sau
Fizic în centrele zonale de admitere

 

sau
Online prin Enroll dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă

27.07.2024, 9:00 – 14:00

29.07.2024, 9:00 – 16:00

29.07.2024, 9:00 – 16:00

 

27.07 - 29.07.2024, până la ora 16:00

Afișare Runda III: Fizic și Online prin Enroll 29.07.2024, ora 20:00      
Confirmări Runda III: Fizic la facultate
sau
Fizic în centrele zonale de admitere
sau
Online prin Enroll dacă dosarul de înscriere conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă *

30.07.2024, orele 9:00 - 14:00       

30.07.2024, orele 9:00 - 14:00       

 

30.07.2024, până la ora 14:00

Rezultatele finale: Fizic și Online prin Enroll

30.07.2024, ora 20:00

 

Legislație

OME 3691/01.02.2024 - pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat

Regulament Admitere Licență 2024

Taxe 2024: