Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

 

Înscrie-te ONLINE

 

Tutorial Enroll UPT! 

 

MODALITATEA DE ADMITERE

Admiterea se face prin echivalarea notei n, pe baza opțiunii candidatului, cu nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică. Această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat.

Media de admitere se calculează astfel:

unde:

m – media de admitere;

n – nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică;

b – media la bacalaureat.

 

 

OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

 

 • Informații Admitere Învățământ la distanță
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, respectiv confirmare: Aici


Numărul de locuri  

Domeniul de licenţă Locuri fără taxă Locuri cu taxă

   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb. română - 4 ani - zi

 195  65

   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb engleză- 4 ani – zi

 45  15

   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - lb. Română - 4 ani –

                    Învățământ la Distanță

 0  50

 

 


 Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2022


 • Valabil pentru facultăţile (domeniile) la care admiterea se face prin concurs de dosare:

Înscriere candidaţi:

27.06.2022 - 22.07.2022 până la ora 14:00 (online)

(fizic în centrul de admitere din cadrul facultății conform orar afișat)
04.07.2022 - 22.07.2022, până la ora 14:00

(fizic în centrele zonale de admitere conform orar afișat)
06.07.2022 - 08.07.2022 până la ora 16:00
11.07.2022 - 12.07.2022 până la ora 16:00
18.07.2022 - 19.07.2022 până la ora 16:00

Concurs de dosare: 25.07.2022
Rezultatele concursului: 25.07.2022, ora 20:00
Confirmări Runda I: 26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00
26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00 ( fizic în centrele zonale)
Afişare Runda II: 27.07.2022, ora 19:00
Confirmări Runda II: 28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022, până la ora 12:00
28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022 până la ora 12:00 (fizic la centrele zonale)
Afişare Runda III: 29.07.2022, ora 14:00
Confirmări Runda III: 29.07.2022, orele 14:00 - 18:00
29.07.2022, orele 14:00 - 16:00 (fizic la centrele zonale)
Rezultatele finale: 29.07.2022, ora 20:00
 • Pentru forma de învăţământ la distanţă (ID)

Înscriere candidaţi:

01.06.2022 - 22.07.2022 , până la ora 14:00 ( online)

(fizic la centrele din fac. /CEL cf. orar afișat)
04.07.2022 - 22.07.2022 până la ora 14:00

(fizic în centrele zonale de admitere conform orar afișat)
06.07.2022 - 08.07.2022 până la ora 16:00
11.07.2022 - 19.07.2022 până la ora 16:00

Concurs de dosare 25.07.2022
Rezultatele concursului 25.07.2022, ora 20:00
Confirmări Runda I 26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00
26.07.2022, ora 10:00 - 27.07.2022 până la ora 16:00 (fizic la centrele zonale)
Afișare Runda II 27.07.2022, ora 19:00
Confirmări Runda II

28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022, până la ora 12:00
28.07.2022, ora 10:00 - 29.07.2022, până la ora 12:00 (fizic la centrele zonale)

Afișare Runda III 29.07.2022, ora 14:00
Confirmări Runda III 29.07.2022, orele 14:00 - 18:00
29.07.2022, orele 14:00 - 16:00 (fizic la centrele zonale)
Rezultatele finale 29.07.2022, ora 20:00

 

CENTRE DE ADMITERE 
 • Local:
1. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256 403 291
0725 890 924
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. www.etcti.upt.ro
2. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale - ID Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C 0256 403 300
0725 890 988
0725 890 389
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   https://elearning.upt.ro/ro/admitere/ 

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00
 • Zonal:

 

Nr. crt Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon
1. Colegiul Național ”Decebal” Deva Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna 0720-579219
2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48 0720-579202
3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7 0720-579223
4. Colegiului Național ”Spiru Haret” Târgu Jiu Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 106 0720-579220
5. Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Râmnicu-Vâlcea, cod 240178 Str. Carol I, Nr. 41  

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 15.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00

 


Alte categorii de candidați

 • ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat; facilități oferite viitorilor studenți.
   

  • Număr de locuri: ___ (cf. Adresei ME nr.____)

 

 • CANDIDAȚI PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ

  • Număr de locuri: ___

 

 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ
   

  • Număr de locuri: ___ (cf. Adresei ME nr.____)

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.
 

 

 


 

Taxe

 

 • TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr.__/_____)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
 

 • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr.__/_____)

 

Locuri alocate Serviciului Român de Informații (SRI) pentru admiterea în anul universitar 2022/2023

 

Facultatea  Specializarea

 Număr locuri

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  Electronică Aplicată    1
Tehnologii și sisteme de telecomunicații    2