Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

 

Înscrie-te ONLINE

 

Tutorial Enroll UPT! 

 

MODALITATEA DE ADMITERE

Admiterea se face, pe baza opțiunii candidatului, prin una din următoarele modalități:

1. Nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică. Această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat.

2. Probă online bazată pe portofoliu de realizări compusă din două etape succesive

3. Probă clasică de verificare a cunoștințelor la matematică prin concurs de tip grilă.

 

Media de admitere se calculează astfel:

unde:

m – media de admitere;

n – nota la proba de concurs, obținută printr-una dintre cele 3 modalități descrise mai sus;

b – media la bacalaureat.