BIROUL CONSILIULUI FACULTĂȚII

Prof.dr.ing. Florin Alexa (Decan)
Prof.dr.ing. Cătălin Căleanu (Prodecan)
Sl.dr.ing. Raul Ionel (Prodecan)
Prof.dr.ing. Dan Lascu (Director de Department EA)
Prof.dr.ing. Alexandru Isar (Director de Department COM)
Sl.dr.ing. Liliana Mâțiu-Iovan (Director de Department MEO)
Stud. Andrei Pavel (LSFETcTI)

 

CONSILIUL FACULTĂȚII
Prof.dr.ing. Dan Lascu
Prof.dr.ing. Cătălin Căleanu
Prof.dr.ing. Dorina Isar
Conf.dr.ing. Mircea Băbăiță
Conf.dr.ing. Bogdan Marinca
Conf.dr.ing. Adrian Popovici
Prof.dr.ing. Alexandru Isar
Prof.dr.ing. Florin Alexa
Conf.dr.ing. Corina Botoca   
Sl.dr.ing. Liliana Mâțiu-Iovan   
Sl.dr.ing. Raul Ionel
Prof.dr.ing. Aldo De Sabata
Sl.dr.ing. Ciprian Dughir
Conf.dr.mat. Romeo Negrea
Conf.dr.fiz. Floricica Barvinschi   
Sl.dr.ing. Marian Bucos
Sl.dr.ing. Muguraș Mocofan
Conf.dr.ing. Georgeta Budura   
Reprezentanti studenti
    
SECRETARIATUL FACULTĂȚII
Ing. Cecilia Moise - Secretar șef

 

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂȚII
MARKETING EDUCAȚIONAL CURRICULUM ȘI SYLABUS-URI STRATEGII ȘI POLITICI
Prof.dr.ing. Dan Lascu
Prof.dr.ing. Florin Alexa
Sl.dr.ing. Raul Ionel
Prof.dr.ing. Florin Alexa
Sl.dr.ing. Ciprian Dughir
Sl.dr.ing. Liliana Mâțiu-Iovan
Prof.dr.ing. Alexandru Isar
Prof.dr.ing. Dan Lascu
Prof.dr.ing. Raul Ionel
Conf.dr. Romeo Negrea
Conf.dr. Floricica Barvinschi
Sl.dr.ing. Liliana Mâțiu-Iovan
Prof.dr.ing. Dan Lascu
Prof.dr.ing. Cătălin Căleanu
Conf.dr. Floricica Barvinschi 
Conf.dr. Romeo Negrea
Prof.dr.ing. Aldo De Sabata
Prof.dr.ing. Catalin Caleanu
 Prof..dr.ing. Dorina Isar
Sl.dr.ing. Muguras Mocofan
Reprezentant studenti
Prof.dr.ing. Aldo De Sabata
Conf.dr.ing. Georgeta Budura
Sl.dr.ing. Raul Ionel
 Reprezentant studenti
  Reprezentant studenti  
ASIGURAREA CALITĂȚII
FACULTATE
PROBLEME STUDENTEȘTI ASIGURAREA CALITĂȚII DEPARTAMENTE
Prof.dr.ing. Florin Alexa
Conf.dr.ing. Corina Botoca
Ing. Virgil Ivaschescu 
Prof.dr.ing. Dorina Isar
Sl.dr.ing. Muguras Mocofan
Prof.dr.ing. Florin Alexa
Prof.dr.ing. Alexandru Isar(COM)
Sl.dr.ing. Janos Gal(COM)
Conf.dr.ing. Georgeta Budura(COM) 
Reprezentant studenti Conf.dr.ing. Mircea Babaita
Reprezentanti studenti 
Prof.dr.ing. Dan Lascu(EA)
Prof.dr.ing. Catalin Căleanu(EA)
Sl.dr.ing. Bogdan Marinca(EA) 
    Sl.dr.ing. Marllene Daneti(EA)
Sl.dr.ing. Liliana Matiu-Iovan(MEO)
Prof.dr.ing. Mihaela Lascu(MEO)
    Conf.dr.ing. Septimiu Mischie(MEO)
Prof.dr.ing. Daniel Belega(MEO)
Reprezentanti studenti