2021  
  Planul strategic 2021-2024
2020  
 

Hotărâri ale Biroului Consiliului facultatii 2020

Hotărâri ale Consiliului facultatii 2020

Plan operational 2020

RAPORT privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studenților

2019  
 

Hotărâri ale Biroului Consiliului facultatii 2019

Hotărâri ale Consiliului facultatii 2019

Plan operational ETcTI 2019

Raportul decanului 2019

RAPORT privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studenților

2018  
 

 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Facultății ETcTI

 Hotărâri ale Biroului Consiliului Facultății 2018

 Hotărâri ale Consiliului Facultății 2018
 Regulamentul de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic
 Plan operational ETcTI 2018
 Raportul decanului 2018
 Comisia calității pe facultate
 Comisia calității pe departamente

2017  
 

 Plan operational ETc 2017
 Raportul decanului 2017

 Board-urile pe domeniu si pe specializari

2016  
   Plan operational ETc 2016
 Raportul decanului 2016  

 Hotarari ale Consiliului Facultatii 2016:  HCF_1, HCF_2, HCF_3, HCF_4, HCF_5, HCF_6
2015  
   Metodologia si calendarul activitatilor referendum septembrie 2015
 Lista electorat ETc
 Raportul decanului 2015
 Plan operational ETc 2015 
2014  
   Hotărâri ale Consiliului Facultății 2014
 Plan_operational ETc 2014
 Raportul decanului 2014 
2013  
   Plan operational ETc 2013
 Raportul decanului 2013
2012  
 

 Plan operational ETc 2012
 Raportul decanului 2012 

Raport