The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

 

 

2023   
  Rezultatele concursului "Ioan De Sabata" decembrie 2023
2022  
   

Rezultatele concursului "Ioan De Sabata" noiembrie 2022

Concursul “Ioan de Sabata” pentru activități educaționale de predare și tutoriere în UPT

RAPORT privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studenților

2021   
 

Rezultatele concursului "Ioan De Sabata"

Concursul “Ioan de Sabata” pentru activități educaționale de predare și tutoriere în UPT
Planul strategic 2021-2024
RAPORT 
privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studenților

2020  
 

Hotărâri ale Biroului Consiliului facultatii 2020
Hotărâri ale Consiliului facultatii 2020
Raportul decanului 2020

Plan operational 2020
RAPORT 
privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studenților

2019  
 

Hotărâri ale Biroului Consiliului facultatii 2019
Hotărâri ale Consiliului facultatii 2019
Plan operational ETcTI 2019
Raportul decanului 2019
RAPORT
privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studenților

2018  
 

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliului Facultății ETcTI
Hotărâri ale Biroului Consiliului Facultății 2018
Hotărâri ale Consiliului Facultății 2018
Regulamentul de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic
Plan operational ETcTI 2018
Raportul decanului 2018
Comisia calității pe facultate
Comisia calității pe departamente

2017  
 

Plan operational ETc 2017
Raportul decanului 2017
Board-urile pe domeniu si pe specializari

2016  
  Plan operational ETc 2016
Raportul decanului 2016  

Hotarari ale Consiliului Facultatii 2016:  HCF_1, HCF_2, HCF_3, HCF_4, HCF_5, HCF_6
2015  
  Metodologia si calendarul activitatilor referendum septembrie 2015
Lista electorat ETc
Raportul decanului 2015
Plan operational ETc 2015 
2014  
  Hotărâri ale Consiliului Facultății 2014
Plan_operational ETc 2014
Raportul decanului 2014 
2013  
  Plan operational ETc 2013
Raportul decanului 2013
2012  
 

Plan operational ETc 2012
Raportul decanului 2012
Raport