The ISETC24 Organizing Committee invites you to the 16th International Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania in November 7-8, 2024

19-20.06.2024

Comisia EB

Comisia ESI/AES

Comisia IRT/CN

Comisia TM/TSAeA

Comisia iDATA

Înscrierea la examenul de disertație

Perioada înscrierilor este 12.06 - 17.06.2024 

Conținutul dosarului de înscriere:

1. Cererea de înscriere (WORD, PDF)

2. Lucrarea de disertație

  • Se va preda în format tipărit, fizic,
  • Se va încărca în format pdf în CV
  • Prezentarea .ppt a lucrării de diplomă se va încarcă pe CV - termen 18.06.2024

Lucrarea va conține următoarele documente în ordinea afișată mai jos:

3. Raportul de similitudine  - doar statistica (care se primeste de la coordonatorul lucrării)

Obs. Dosarul de înscriere se depune și de către masteranzii din extensie

 

 Îscrierile se fac la:

  • secretariatul Departamentului de Comunicații, etajul II, pentru absolvenții de MASTER - IRT, TM și iDATA
  • secretariatul Departamentului de Electronică aplicată, etajul I, pentru absolvenții de MASTER - ESI și AES
  • secretariatul Departamentului de MEO, etajul III, pentru absolvenții de MASTER - EB

Orar:

  • Luni - Joi - 10.00 - 15.00
  • Vineri - 9.00 - 13.00

 

Ghid de redactare a lucrării de disertație

1. Ghid

2. Precizări/clarificări la ghid

3. Model

 

Comisiile examenului de disertație

Comisii

 

 Sesiunea de comunicări Dr.ETc'24

Masteranzii care doresc o notă mai mare de 8,00 la susținerea lucrării de disertație, vor consulta pagina dedicată

 

Regulament

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara

 

Lista teme disertație

Alocare teme disertatie