Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

 

                               

 

     Înscrie-te ONLINE!                                      Amitere Master - UPT

 


Rezultatele examenului de admitere la Master pentru sesiunea septembrie 2023

Lista rezultate admitere Master ETCTI - septembrie 2023

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea septembrie 2023

Înscriere candidaţi:

28.08.2023 - 14.09.2023 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
09.09.2023 - 14.09.2023 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților conform orar afișat)

Concurs de admitere (interviu):

15.09.2023 (vineri) ora 8.00

Rezultatele concursului:

15.09.2023, ora 16:00

Definitivarea rezultatelor:
 

16.09.2023,  09:00 – 14:00
18.09.2023,  09:00 – 16:00

 

Numarul de locuri  - pentru sesiunea septembrie 2023

 
Nr. Crt. Facultatea Domeniul de studii universitare de masterat Programul de studii universitare de masterat LOCURI
Buget  Taxa
5 Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronica sistemelor inteligente 0 10
Electronică biomedicală 4 10
Ingineria reţelelor de telecomunicaţii 0 3
Communication networks engineering (Ingineria rețelelor de comunicații) - lb. engleză  0 8
Tehnologii multimedia 0 9
Ingineria datelor 0 10
Sisteme electronice pentru domeniul auto / Automotive Electronic Systems - lb engleză 4 10
      TOTAL 8 60
Restul informatiilor raman acelesi ca pentru sesiunea iulie 2023
 

 

 

Rezultatele concursului de admitere sesiunea iulie 2023

Rezultatele concursului de admitere la 27.07.2023

 

Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita prima tranșă în valoare de 1950 lei până cel târziu 28.08.2023 cf cu Adresa UPT.

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2023 partea II

Înscriere candidaţi:

08.07.2023 (după ora 14:00) - 24.07.2023 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
08.07.2023 (după ora 14:00) - 24.07.2023 până la ora 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților)

Concurs de admitere :

25.07.2023 (marți) – începând cu ora 10:00 după o programare ce va fi afișată 

Rezultatele concursului:

25.07.2023, ora 18:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

26.07.2023, ora 09:00 – 27.07.2023, ora 16:00


 NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE

Denumire program master

Număr locuri  fără taxă

Număr locuri   cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

0 10 

Automotive Electronic Systems (lb. engleză-AES)

4 10 

Electronică biomedicală (EB)

4 10 

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

0 3

Communications Networks (lb. engleză-CN)

0 8

Tehnologii multimedia (TM)

0 9

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (TSAeA)

0 0

Ingineria datelor (iDATA)

0 10 

 

Pentru confirmare toți candidații vor plăti taxa de confirmare în aplicație, la bancă sau la sediul facultății.

 • Candidații scutiți de taxa de înscriere vor depune fizic la dosar dovada de scutire în original până la data de 12.07.2022, ora 14:00
 • Pentru candidații care sunt absolvenți 2023 ai Facultății ETcTI, adeverințele de absolvire în original vor fi puse de secretariat în dosarul de admitere la master. Candidații vor aduce la secretariat într-un dosar plic următoarele: adeverința medicală, copie CI, copie CN și 2 poze color 3/4  până la data de 25.09.2023.
 • Candidații care nu sunt absolvenți 2023 ai ETcTI sau care și-au ridicat adeverința de absolvire vor depune fizic toate actele solicitate în dosarul de înscriere la secretariarul facultății în perioada – 11-12.07.2023 orele 9-14
 • Candidații care nu plătesc taxa de confirmare și nu depun actele solicitate în termenul de mai sus sunt considerați neconfirmați și scoși din concurs pentru runda 2

Eventuale probleme pot fi sesizate pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Precazarea candidaților admiși în anul I Master în sesiunea de admitere iulie 2023, pentru anul universitar 2023-2024

Procesul de precazare se desfășoară online la adresa: https://student.upt.ro, conform următorului calendar:


7-16 august 2023 depunere cerere cu opțiunile de cazare, online pe
https://student.upt.ro;

- 17-31 august 2023 afișare rezultate și confirmare loc, online pe https://student.upt.ro.


Pentru autentificare pe platforma
https://student.upt.ro, candidații absolvenți ai UPT vor folosi în continuare conturile instituționale utilizate pe durata ciclului de licență.

Pentru candidații absolvenți ai altor universități, se vor crea conturi de student Universitatea Politehnica Timișoara (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) care le vor fi comunicate, anterior procesului de precazare, prin email la adresa indicată în formularul de înscriere, respectiv prin mesaj la numărul de telefon declarat la înscriere.

 


 Informații generale

  

      
       
 Anexe la Metodologie:

 • Anexa 1 - Valori ale coeficientului K
 • Anexa 3 - Oferta programelor de studii universitare de master organizate de UPT în anul universitar 2023-2024
 • Anexa 4 - Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2023 partea I

Înscriere candidaţi:

30.06.2023 - 08.07.2023 până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/)
30.06.2023 - 08.07.2023 - orar 09:00 - 14:00 (fizic în centrele de admitere din cadrul facultăților)

Concurs de admitere :

10.07.2023 (luni) – începând cu ora 10:00 după o programare ce va fi afișată 

Rezultatele concursului:

11.07.2023, ora 09:00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

Runda 1 de confirmări - 11 - 12.07.2023, orar 09:00 - 14:00

Runda 2 de confirmări - 13 - 14.07.2023, orar 09:00 - 14:00


OBS. Candidații care se înscriu după data de 08.07.2023  ora 14.00 dar până la data de 24.07, ora 14.00,  vor intra in competiție pe locurile rămase libere după confirmarea rezultatelor din partea I, conform hotărârii biroului consiliului facultății.

 

 NUMĂRUL DE LOCURI

Denumire program master

Număr locuri  fără taxă

Număr locuri    cu taxă

Electronica sistemelor inteligente (ESI)

 25 10 

Automotive Electronic Systems (lb. engleză-AES)

 20 10 

Electronică biomedicală (EB)

 27 10 

Ingineria reţelelor telecomunicaţii (IRT)

 20 10 

Communications Networks (lb. engleză-CN)

 15 10 

Tehnologii multimedia (TM)

 22 10 

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități (TSAeA)

 20 10 

Ingineria datelor (iDATA)

 20 10 

  

Media de admitere se calculeaza cu formula:unde:

  • Ma - media finală de admitere

 

  • Mm - media examenului de diplomă/licență

 

  • Ni - notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere. Conform art. 2 din Metodologie, conducerea facultății a hotărât ca pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master nota de apreciere sintetică să poată fi echivalată cu media multianuală, la solicitarea candidaților.

 

  • k - coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1
CENTRE DE ADMITERE 
 • La nivel de facultate:
1. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2 0256 403 291
0725 890 924
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.etcti.upt.ro

 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documenteAICI

 


 

Alte categorii de candidați

 

 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ
   

  • Număr de locuri: ___ (cf. Adresei ME nr.____)
    
 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI - detalii

 


 

Taxe

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
  - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la ETc pentru RUSU Adrian