Hot BExS cu privire la prelungirea termenului de calculare a numarului de credite restante pentru anii terminali, BCF din data de 08.03.2011 a hot: In limita a 10 pc lipsa  fata de 180 pc, pe baza de cerere individuala, daca nu sunt planificate pana la data in discutie.