Dosarele de burse sociale se depun la secretariatul depoartamentului MEO, etaj III, pana la data de 18.03.2011. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele acte ANUNT. Doserele se vor depune si de studentii care doresc mentinerea bursei sociale si pe sem II.